is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der land- en volkenkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eene beroemde chocoladefabriek; de vesting Naarden; Hilversum (1 q ooo i.) met fabr. voor tapijten.

Bij den Haarlemmermeerpolder Aalsmeer met teelt en uitvoer van aardbeziën.

In Kennemerland ligt Haarlem ((14000 i.), de hoofdstad van Noord-Holland, aan het Spaarne. De stad dankte vroeger het grootste deel harer welvaart aan de nijverheid, die echter niet is vooruitgegaan. Eene lettergieterij en eene fabriek voor spoorwagens zijn nog tegenwoordig van belang. De omstreken zijn mooi (Overveen, Bloemendaal, Velzen). Bloembollenteelt.

I11 Waterland het door zijne zindelijkheid algemeen bekende dorp Broek. I11 de Zaanstreek: Zaandam (21000 i.; molens en fabrieken voor olie, hout, papier), Koog, Zaandijk, Wormerveer, Krommenie, Westzaan (molens, chocoladeen stijfselfabrieken). Te Alkmaar is eene Kadettenschool gevestigd.

Aan 't Noordhollandsch kanaal liggen Purmerend en Alkmaar (18000 i.), beide met handel in kaas, vee en hout.

§ 29. Zuid-Holland geniet het groote voordeel van twee van de drie Rijnmonden te bezitten en daarbij zeer gelegen te zijn voor den handel op Londen. De westkust komt overeen met N.-H.'s westkust. Ook hier derhalve visschers- en badplaatsen: Scheveningen, het drukste der Nederlandsche zeebaden, Katwijk, Noordwijk. Ook vele plaatsen in het Rijnmondingsgebied doen aan zeevisscherij: Vlaardingen (17000 i.), Maassluis, Pernis.

Geheel Zuid-Holland buiten de duinstreek is polderland. De wegen loopen in Holland ten Z. van het voormalige IJ meest over de dijken en kaden, en de meeste dorpen, zelfs steden, als Rotterdam en Dordrecht, zijn op verbreedingen daarvan ontstaan. Op de duinen en de geestgronden volgt naar het O. grootendeels laagveen, behalve in de droogmakerijen (zeeklei) en langs de Merwede, de Lek, den ljsel en den Ouden Rijn (rivierklei). De eilanden hebben zeeklei.

Ruim 1/2 van Zuid-Holland is wei- of hooiland. De eilanden en een aanzienlijk deel van de „waarden" worden als bouwland gebruikt. Tuinbouw in t Westland, om de groote steden, bij

3*