is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der land- en volkenkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aardewerkfabriek en eene «ist- en spiritusfabriek; 't is de begraafplaats van de leden van 't Koninklijk huis. Schiedam (27 000 i.) heeft vele branderijen, die echter in aantal afnemen; invoer van koren en kolen, uitvoer van jenever en gist.

Rotterdam, waarbij Delftshaven, Kralingen e.a. aangelegen gemeenten zijn ingelijfd, is eene stad van 318000 i. De vele en goede waterwegen (het Voornsche kanaal, met de oorlogshaven Hellevoetsluis als voorhaven, is vervangen door den Rotterdanischen Waterweg, waarbij een plaatsje is ontstaan, Hoek van Holland, een tegenhanger van IJ muiden.), de spoorwegen, de vele binnenhavens, maar vooial de reusachtige nieuwe havenwerken op den rechter oever der Maas, en op F ei en oord, doen de scheepvaart van Rotterdam steeds meer stijgen boven die van Amsterdam: ruim 2/3 van de handelsbeweging van Nederland, naar de tonnemaat der schepen. Rotterdam is in vele opzichten tevens de haven voor het Duitsche Rijngebied: en daardoor, tegelijk door zijne ligging tegenover Engeland, bijzonder geschikt voor het transitoverkeer; de overbrugging van de Nieuwe Maas en het Hollandsch diep brachten eene spoorweggemeenschap met Antwerpen tot stand. Veel handel op Engeland! Onder de havens van het Europeesche vastland wordt Rotterdam in scheepvaartbeweging alleen door Hamburg en Antwerpen overtroffen. De nijverheid is er ook van groot belang: metaalfabrieken, 0. a. voor ijzeren schepen en stoommachines, branderijen, suikerrafinaderijen, tabaks- en kunstboterfabrieken.

Aan den IJsel: Gouda (22000 i.), met drukken kaashandel, pijpen- en stearinekaarsenfabricage. Oudewater heeft kaas-

en hennèphandel.

Aan de Lek: Vianen en Schoonhoven (zalmvisscherij).

Aan de Linge: Leerdam met glasblazerij en paardenmarkten.

Aan de Merwede: Gorkum of Gorinchem (12000 i.) met handel in koren, vee en hennep.

Behalve de reeds vroeger genoemde plaatsen liggen op de Zuidhollandsche eilanden nog verscheiden welvarende landbouwdorpen, als Ridderkerk, Oud-Beierland, Middelharnis Dirksla nd etc. Br iel le is een achteruitgegaan stadje.