is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der land- en volkenkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

s w Zeeland bestaat, buiten twee rijen van eilanden, n g uit Zeeuwsch Vlaanderen, eveneens een oud eilandengebied. We maakten reeds opmerkzaam op geduchte vormveranderingen, die dit hoekje van ons land heeft ondergaan. We vermelden hier nog slechts, dat het Zwin reeds geheel, het Hellegat bijna en de Braakman gedeeltelijk is verdwenen. De strijd tu^n mensch en het water duurt hier voort. Sedert de spooiweg naar Vlissingen is gelegd, om deze stad (vqooo ,.), voorzien nieuwe havenwegen, tot eene uit- en invoerhaven voor het Duitsche Rijn-Ruhrgebied te maken en tot bescheiden me dineer van Antwerpen, werden Walcheren en Zuid-Beve^hnd met elkaar en dit laatste met N.-Brabant verbonden. Om Wester- met de nu geheel afgesloten Ooster-Schelde in scheepIrtgemeenschap telen blijven, wat ook noodig wasvoorden latenveg van Antwerpen naar Rotterdam, werd het Zuidbevelandsche kanaal gegraven. Het Slaak is eveneens afgedamd. Behalve het genoemde Zuidbevelandsche kanaal moeten nog worden genoemd het kanaal van Terneuzen naar Gent en het aroote kanaal door Walcheren, van Vlissingen langs Middelburg naar Vere, met een' zijtak naar Arnemuiden.

Buiten de duinstrooken, die, behalve door de beide Scheides alleen op de westpunt van Walcheren (Westkappelsche djk ziïn' afgebroken, hestJt Zeeland uit vruchtbare zeeklei en is het poldergebied. Men kan echter overal het water bij eb looze , zonder dat het, als in Holland, vooraf behoeft te worden opgemalen. Oeverafschuivingen en -vallen veroorzaken in deze nrovincie veel schade.

P Undboi» is overal do hooHbtójhdA Tarwe gers. ten boonen, vlas, aardappelen, suikerpenen zijn de hoofdproducten De meekrapteelt en de garancinefabnkatie zijn achteruitgegaan. De vischvangst bepaalt zich tot de Zeeuwsche wateren. Jerseke heeft oesterteelt en -handel. De buitenlandsche handel van verscheiden steden was vroeger zeer levendig; ten gevolge van de dichtslibbing van vaarwaters en van de oveimac mededinging van Antwerpen, Rotterdam en Anisterdani is h,j zeer sterk achteruitgegaan. Gevolg: vele „doode steden. Dc landbouw heeft echter vele dorpen doen bloeien.