is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der land- en volkenkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Op Schouwen liggen Brouwershaven, de geboorteplaats van Jacob Cats, en Zieriksee, beide achteruitgegaan.

Op Duiveland Bruinisse met drukke vischvangst, o. a.

vangst en handel in mosselen.

Op Tol en het stadje van dien naam, met ansjovisvangst. N.-Beveland heeft eenige landbouwdorpen: Kats, Kortgene,

Koliinsplaat. . .

Op Z.-Beveland is üoes de marktplaats voor de voortbrengselen van vele landbouwdorpen, als Kloetinge, s-lleeiArendskerke, Heinkenszand. lersekes oesterteelt is

reeds vermeld. . ., , , ... , . ,

Op het schoone Walcheren is Zeelands hoofdstad Middelburg (iqooo i.) van eene belangrijke koopstad, die handel dreef op Oost en West, tot eene markt voor den omtiek geworden. Vere en Arnemuiden zijn zeer in verval. V 1 sin gen herleeft. Domburg is evenals Vlissingen een zee <u. In Zeeuwsch Vlaanderen is Sluis na de verzanding van het Zwin sinds lang niet meer de haven van Brugge Aardenburg, Oostburg en IJzendijke zijn landstadjes, rerneuzen (kanaal over Sas-van-Gent naar Gent!) heeft vnjwat doorvoerhandel. Hulst heeft korenhandel.

S ai. Noord-Brabant bestaat voor »/4 uit zand- en gnntgronden. Het hoogst ligt het schrale Kempenland in het Z De stroompjes, die naar het N. en NW. loopen behalve de Donge zijn ze nu alle bij hunne monding door sluizen afgesloten), hebben eene strook beekklei langs hunne oevers doen bezinken. Langs de Maas ligt eene strook nvierklei. Het NW. is zeeklei. In het W. eindigen de zandgronden met den hoogen rand of zoom, waarop Bergen-op-Zoom ligt. Op de Limbursche grens liggen de grootendeels afgegraven venen van de I eel op het zand. De Peel voert veel turfstrooisel uit.

De Maas, die in 't NO. en N. de grens vormt, heeft by een bochtigen loop een zeer ongelijkmatigen watervoorraad. Daardoor hebben de aangrenzende genieenten nogal eens te lijden van doorbraken en overstroomingen. Om het gevaar van oveistrooming te verminderen, heeft men den linker dijk tusschen Mook en Grave bij Beers lager gemaakt (Beersche overlaat),