is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der land- en volkenkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE St.-JANSKERK TE s-HERTOOENBOSCH.

(Zie nevenstaande plaat).

's-Hertogenbosch of Den Bosch heeft een dergelijken oorsprong als 's-Gravenhage. De stad is gelegen aan de samenvloeiing van Dommel en A tot Dieze ('t laatste is nu een boezemwater) en d.t punt was de natuurlijke plaats van samenstrooming tevens voor het verkeer. Schu. en brachten langs de stroompjes de waren der Meierij ter markt, o.a. bijen en honig, terwijl naar den anderen kant Dieze en Maas verkeerswegen aanboden naar Holland en Gelderland. De onmiddellijke omgeving is laag en blootgesteld aan overstroomingen en kon gemakkelijk onder water worden gezet, wat in verband met de ligging dadelijk ten Z. van de groote rivieren en 111 de nabijheid van bene laatstgenoemde provinciën maakte, dat de stad reeds in t laatst der ,2e eeuw met muren en grachten werd omringd. Tot voor korte jaren ,s De Bosch eene vesting gebleven, die dikwijls .s belegerd geworden. Nu is de hoofdstad van Noord-Brabant nog altijd de markt voor de

• .. . ...n « «iiirnreiiKiiji ujvcii ,

omgeving. tevens met eenige .uuu^..w..f

UMIfe • _ hooft hlnntirpstekl

r\.. f,1.1» 11L-P om^cviliy uci aiau IIWII,

11. UC UI 1111 ivivtx. 1»»j •»»- O c

r» uMnae iic vu t< natuur UK

aan de overstroomingen van ue neersc, - » --

brouwerijen. De

aan ue ovcibuuuiin..^.. —

alleen weiland; het bouwland ligt verderaf op de hoogere gronden, waar waarschijnlijk ook het bosch zal zijn geweest dat de stad haren naam heeft gegeven. Er komt meer vee en zuivel dan koren aan de markt. Het schoonste gebouw der stad, zeker wel de mooiste kerk des lands, is de St.-janskerk. In .280 werd met den bouw begonnen i„ 1419 brandde de kerk evenwel geheel af, maar werd ze herbouwd. Het gewelf rust op niet minder dan .50 pilaren. Het oude, zware geel koperen doopvont, met een deksel in den vorm van een toren fs merkwaardig. Sedert in .8,0 de St.-janskerk, die van .629 af bij Hervormden in gebruik was geweest, weder aan de Roo^scl. Kaholieken is teruggegeven, zijn de fresco's op de kerkgewelven herstek!.

bouwwerk tot zijn recht kon komen. Een minder aangename,, indruk dan de kerk maakt de toren.