is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der land- en volkenkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SCHIERMONNIKOOG. (Zie nevenstaande plaat).

De buitenrand der wadden is over t geheel het hoogst en verheft Zith, •n'^jnCte beschouwen' Ske"wad^n^kSit^eu, op

* ssisW?hïs£:

o.d,gs £

N uitstrekt, nee evenwel buiten rekening, en let men

K^.rvft&ï iK^r<&sur#.t s" "«&£" :ri s&tsr atassss

J»n> beslaat hoofdzaktlijlc uit Wee onijeveer wcst"K S zóóveel „ie,

j? r«. ***£,« rats^a?»

Bremen, de "°* \ ^ t poldergedeelte is als weideland, tuin- en ISje'T'afgXddStDenegevVaariykee'JóndenTan de Nw'-'en Nzijde

$%vSSS «3iS-'ï

Noordduin het badhc , ^ westzjjde van het strand ondervindt

dorp uit een t.ra^^ ? nd werking van den schurenden stroom,

voortdurend de verwoestende wCTK.n^ ^ prachtij;e bad_

^JJ^-r^stszsr. «ras

waren, heeft opgehouden.