is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der land- en volkenkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gezicht in Sappemeer. (Naar photographie.)

VEENDAM WILDERVANK, SAPPEMEER.

(Zie bovenstaande en achterstaande plaat.)

Ontstaan en kenmerken van de veenkoloniën. Oude en jonge veenkoloniën.

Toen in de 17e eeuw het hoogveen in de streken van Giethoorn grootendeels was afgegraven verhuisden velen van daar naar de Pekel A, waar een,ge Friezen waren begonnen het hoogveen te ontginnen, doch waar al spoedig dit werk door I stad Gröningen werd overgenomen. In 't eerst van de 7e eeuw begon men van de Hunze een kanaal te graven naar het ondiepe Duvels- of Sappemeer, dat a? spoedig was drooggelegd. Aan dit kanaal ontstonden de veenkoloniën Hoogezand en Sappemeer Toen dit kanaal werd doorgetrokken, kwamen ook de \enen onder Zuidbmëk aan de snede. Van daar werd een kanaal gegraven naar .Muntendam en verder drongen weldra, sedert het midden der 17e eeuw , twee grootendeJlsEvenwijdige kanalen , het Ooster- en het Westerdiep in de zuidwaarts gelegen venen door Aan deze twee kanalen ontstonden de veenkolomen Veendatn en Wilden-ankhet laatste naar zijn' stichter genoemd. De huizen zijn meest.langs de hoofdvaart, het Oosterdiep, gebouwd. Op het plaatje: „Veendam U ildenank ziet men eenige schepen in de vaart, welke waarschijnlijk in dienst van fabrieken varen met turf zijn ze althans niet geladen: deze zou zich hoog opgestapeld vertoonen De oudere veenkoloniën leveren dan ook zelve geen turf meer en de hoofdafvoer van turf heeft tegenwoordig plaats langs het.^nne^e®"!^n^ te Het nlaatie Sanpemeer" geett een paar hooge bruggetjes voor voetgangers ie zien daar zoogenoemde „hoogholten", die het scheepvaartverkeer niet belemmeren; on Veendain Wildervank" vertoonen zich een paar ophaalbruggen , zoogenaamde klapbniggèn'', waarvan eene over een dwarskanaal. In het kanaal te Sappemeer driiven dikke lagen van wit schuim, afval van de aardappelmeelfabrieken, die met andere fabrieken niet weinig tot de vervuiling van vele Gromngsche wateren bijdragen.