is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der land- en volkenkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

op den voorgrond tredende, is niet onbelangrijk. Hoogeschool, doofstommen-instituut. Appingedani (paardenmarkten). Delfzijl, aan het Eemskanaal, is eene haven voor Groningen. Winschoten is een welvarend landstadje. Zijn de grootste veenkoloniën reeds als landbouwdorpen genoemd, in het O. (Oldambt), N. (Hunzingoo en Fivelgoo) en W. (Westerkwartier) liggen nog zeer vele landbouwdorpen: Zuid-en Noordbroek, Finsterwolde, Beerta, Stedum, Loppersum (ooft), Bedum, Uithuizen, Warfuni, Ulrum, Grijpskerk. De dorpen in het N. van Groningen en Friesland buiten de bedijkingen in historischen tijd zijn meest op terpen of wierden gebouwd. De dorpen in het Westerkwartier vertoonen eene dergelijke ligging op strooken hoogeren zandgrond tusschen veenstrooken, als die in den ZO.hoek van Friesland. Westerwolde wacht op betere verkeerswegen.

§ 3Q. Het koninkrijk België is iets kleiner dan Nederland, maar heeft, in weerwil van de schraal bevolkte Ardennen, nog

1.6 mill. inw. meer.

Het bestaat uit een laagland, dat in 'tW. (de Vlaanderens) grootendeels vruchtbaar en zeer dicht bevolkt, in het O. (de Kempen) onvruchtbaar is; een vruchtbaar, met Liniburgsche klei bedekt heuvelland, langs de noordoevers van Sambre Maas, en het onvruchtbare schraal bevolkte bergland der Ardennen. De goed bevaarbare Schelde is er de rivier der vlakte, de snelstroomende Maas, waarvan de Belgen echter het water door stuwen en schutsluizen ophouden, zoodat zij boven Luik bevaarbaar is, die van 't bergland. Langs het volkrijke Sambre-Maasdal vindt men veel ijzer en kolen en wordt veel aan ijzerindustrie gedaan; de Vlaanderens hebben veel fabricatie van geweven stoffen. In de vlakte wordt Vlaamsch (Nederlandsch), in het bergland Waalsch (Fransch) gesproken.

De mooie hoofdstad Brussel of Bruxelles (210000, met dc voorsteden i/2 mill. i.) ligt op de grens van de vlakte en d( noordelijkste uitloopers van het heuvelland, tevens op de grens van het Vlaamsch -en het Waalsch sprekende gedeelte In de vlakte liggen het herleefde Gent (165000 i.) en he achteruitgegane Brugge. Antwerpen (280000 i.) aan de