is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der land- en volkenkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VEENDAM WILDERVANK, SAPPEMEER.

(Zie bovenstaande en achterstaande plaat.)

ware?^bctiónneiHu^'li™igveen te ontginnen . doch waar al spoedig dlit^erk door de stad Groningen werd overgenomen. In t eeist van de 1 " ^ . dat

van de Aan'dit''kanaal 'ontstonden de veenkoloniën Hooge-

/nmten Sinnenfeer?^oèn ^tit k a iiaal werd doorgetrokken . kwamen ook de venen onder Zuidbroek aan de snede. Van daar werd een eeuw^^cè'^root"n-

g^-sjsi ™r r-a zsanssz. s 3, -r «*

hoofdat'voer van turf heeft tegenwoordig plaats langs liet A,",e^c™^"^fte

op „Veendain ' Wildervank" vertoonen zich een paar ophaalbniggen,

driSTd^"'Cnnvanewiet "chuim" afvaT vaTde aardap^lm^.labriken die met andere fabrieken niet weinig tot de vervuiling van vele Gron.ngsche wateren

bijdragen.

Gezicht in Sappenner. (Naar photographie.ï