is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der land- en volkenkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

op den voorgrond tredende, is niet onbelangrijk. Hoogeschool, doofstommen instituut. Appingedam (paardenmarkten). Delfzijl aan het Eeniskanaal, is eene haven voor Groningen. Winschoten is een welvarend landstadje. Zijn de grootste veenkoloniën reeds als landbouwdorpen genoemd, in lid O. (Oldambt), N. (Hun/ingoo en Fivelgoo) en W. (\Vesterkwaïtiei) li.rgen nog zeer vele landbouwdorpen: Zuid- en Noordbroek, F^insterwo 1de, Beerta, Stedum, Loppersum (ooft), Bedum, Uithuizen, Warfum, Ulrum, Gnjpskerk. De dorpen in het N. van Groningen en Friesland buiten de bedijkingen in historischen tijd zijn meest op terpen of wierden „ebouwd. De dorpen in het Westerkwartier vertoonen eene dergelijke ligging op strooken hoogeren zandgrond tusschen veenstrooken, als die in den ZO.hoek van Fnesland. Westerwolde wacht op betere verkeerswegen.

8 jq. Het koninkrijk België is iets kleiner dan Nederland, maar heeft, in weerwil van de schraal bevolkte Ardennen, nog

1.6 mill. inw. meer.

Het bestaat uit een laagland, dat in 't W. (de Vlaanderens) grootendeels vruchtbaar en zeer dicht bevolkt, in het O. (de Kempen) onvruchtbaar is; een vruchtbaar, met L.mburgsche klei bedekt heuvelland, langs de noordoevers van Sanibre Maas, en het onvruchtbare schraal bevolkte bergland dei Ardennen. De goed bevaarbare Schelde is er de rivier dei vlakte de snelstroomende Maas, waarvan de Belgen echter het water door stuwen en schutsluizen ophouden, zoodat zij boven Luik bevaarbaar is, die van 't bergland. Langs het volkrijke Sambre-Maasdal vindt men veel ijzer en kolen en wordt veel aan ijzerindustrie gedaan; de Vlaanderens hebben veel fabricatie van geweven stoffen. In de vlakte wordt Vlaamsch (Nederlandsch), in liet bergland Waalsch (Fransch) gesproken.

De mooie hoofdstad Brussel of Bruxelles (210000, niet devoorsteden i/2 mill. i.) ligt op de grens van de vlakte en de noordelijkste uitloopers van liet heuvelland, tevens op de <r,-ens van het Vlaamsch en liet Waalsch sprekende gedeelte, bi de vlakte liggen het herleefde Gent (165000 1.) en liet achteruitgegane Brugge. Antwerpen (280000 1.) aan de