is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der land- en volkenkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Schelde is de bloeiende zeehandelsstad van België. Ostende is eene badplaats en tevens handelsstad. Namen of Namur en Luik of Liége (170000 i.) in het Maasdal hebben veel ijzerindustrie. Verviers fabriceert laken. Spa is eene drukbezochte badplaats.

E. WEST-EUROPA.

/ § 40. De Fransche middelgebergten zijn het breedst en hoogst in 't midden van Frankrijks zuidhelft, waar het hoogland van Auvergne (met den Cantal, 1860 M.) en de Cevennes de hoofdbestanddeelen vormen van het Centrale Fransche hoogland, 't Is een schraal bevolkt gebied, dat naar 't Z. gescheiden is van de Pyreneeën door eene laagte, de Aquitaansche poort, waar het Canal du Midi de scheepvaartgemeenschap tot stand brengt tusschen de Garonne en de Middellandsche zee. Naar het O. grenst het Centrale hoogland met steile helling aan liet Rhónedal. Naar het N. doorsnijdt een col, eene laagte, den tak, die zich tusschen de Loire en de Rhóne uitstrekt. In deze laagte ligt St. Etienne. Verder noordelijk, tusschen het Lyonnaisgeb. en de Cöte d'Or, verbindt het Canal du Ceritre, door een tweeden col gegraven, Loire en Saóne. Een derde col, tusschen Cöte d Or en plateau de Langres, geeft aan het Bourgondische kanaal gelegenheid Seine-en Saönegebied te verbinden. Daarmee zijn we het Lotharingsche hoogland genaderd, welks oostrand, de Vogezen, in de laagte van Zabern het MameRijnkanaal doorlaat. Tusschen Vogezen en Zwitserschen Jura geeft de Bourgondische poort gemeenschap tusschen Rijnen Saöne-Rhónegebied: Rliöne-Rijnkanaal. Ten N. van de Vogezen volgt de Haardt; dan de westelijke Leisteengebergten van den Rijn: de Hunsrück en de dorre Eifel. De laatste hangt naar 't W. samen met de Ardennen, waar de Maas zich een' weg door heen heeft gebaand. ITisschen Hunsrück en Eifel stroomt in bochtigen loop de van het Z. der Vogezen

komende Moezel.

§ 41. De Fransche laagvlakte en hare rivieren. Deze