is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der land- en volkenkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

laagvlakte is van de Germaansche gescheiden door de weinig in 't oog vallende hoogten van Artois. Zij bestaat uit drie, door heuvellanden onderling gescheiden gedeelten: hetSeine-, het Loire- en het Garonnegebied. Tusschen de Seine en de l.oire steken de schiereilanden Cotentin en Bretagne uit, het laatste niet het niet hooge maar woeste Arrée gebergte. Ten Z. van de Gironde (= vereeniging van Garonne en Dordogne) de met duinen bezette kust der Landes of heidevelden. De Marne, r. bijrivier van de Seine, is door het bovengenoemde Marne-Rijnkanaa! met den Rijn, de Oise, eveneens r. bijrivier van de Seine, door een kanaal met de Sambre, dus met het Maasgebied verbonden. Het kanaal van Orleans verbindt Seine en Loire. De Seine is veel beter bevaarbaar dan de Loire en de Garonne. De Rhóne, die bij hare monding eene moerassige delta vormt, stroomt te dicht langs gebergten, om goed bevaarbaar te zijn. Van het N. ontvangt zij bij Lyon de Saöne; uit de Alpen komen toestroomen de Isère en de Durance.

§ 42. De republiek Frankrijk is 16 maal zoo groot als Nederland en heeft 7.6 maal zooveel inwoners. Zij grenst zoowel aan den Atlantischen oceaan als aan de Middellandsche zee.

Frankrijk bestaat uit de volgende natuurlijk"? afdeelingen: 1. de westhelft der West-Alpen (grens tegen Italië; spoorweg door den Col de Fréjus, bij den Mont Cenis); 2. de westhelft van den Zwitserschen Jura (grensgebergte tegen Zwitserland), 3. het Saöne-Rhönedal; 4. de Fransche middelgebergten, waardoor in de breede zuidelijke helft geene, in de smallere noordelijke helft wèl gemeenschapswegen loopen tusschen de kleinere oost- en de grootere westhelft van Frankrijk, m. a. w. tusschen het Middellandschezee- en het Atlantische gebied; 5. de Fransche laagvlakte; b. de noordhelft der Pyreneeën.

Tot Frankrijk behoort het bergachtige eiland Corsica, waar de bloedwraak nog in zwang is.

Frankrijks bevolking spreekt Fransch, eene Romaansche taal. In het N., bij Rijsel en Valenciennes, in en om Parijs, in en om Lyon, alsook in de ijzer- en kolenstreken van St.