Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kolen- en ijzerstreken, waar zich, naast een levendig mijnwezen, eene buitengewoon belangrijke fabrieksindustrie heeft ontwikkeld, 7eer dicht. Het is voor Groot-Brittannië. eene zeer ge ukk.ge omstandigheid, dat de kolen- en ijzerstreken onm.dde^k b.j elkander liggen. Ierland heeft geen steenkolen. De Schotsche Hooglanden en het door allerlei ellenden geteisterde Ier and zijn niet dicht bevolkt. Sterke landverhuizing doet de bevolking van dit veen- en merenrijke eiland nog steeds afnemen.

' Op Engelands zuidkust zijn Southampton en Portsmou h

(190000 i.), beide tegenover het schoone e.land W.ght alsmede Brighton (120000 i.), de voornaamste handelssteden.

Dover heeft stoomvaart op Galais. ... 1 „

Aan de Theems de eerste handelsstad der Aarde, Londen (1- niili j) de grootste stad tevens, met reusachtigen handel en allerlei nijverheid, kolossale dokken en alle denkbare innchtingen voor wetenschap en kunst. IX- haven van Londen , zoo ver stroomop gelegen als de getijdeni merkbaar zijn s volkomen veilig en niet alleen van uit Europas vastland gemakkelijk te bereiken, maar zij ligt ook nog dicht genoeg bij liet Kanaal, 0111 gunstig te zijn gelegen voor den han e op 11 oceanen. Greenwich heeft eene sterrenwacht.

Aan de oostkust verder Huil (230000 1.) met levendigen handel op de landen aan Noord- en Oostzee; Newcastle 0,0000 i.) voert veel kolen uit. Edinburg (260000 is de hoofdstad van Schotland. Dundee (.50000 ..) met jute-imustne.

In 't ZW Bristol (230000 1.) met handel en mdusti .

Zuid-Wales voert veel kolen uit (Gardiff, 180000 1.) en

verwerkt koper en ijzer (Swansea.)

In het bij uitstek industriëele midden van Engeland: Livernool (630000 i.), tweede handelsstad, met vooral reusachtigen uitvoer; invoer van ruw katoen uit Amerika en Br.-lndie naar Manchester (540000 i.), dat voor katoen de eerste fabnekstad der Aarde is en bovendien veel ijzer (machines) verwerkt Liverpools uitvoer overtreft dien van Londen. Leeds (4200001.) verwerkt wol, Sheffield (360000 i.) en Birmingham (cuoooo i.) ijzer; Sheffield o. a. veel messen. , ,

ln de westhelft der kolen- en ijzerrijke Schotsche Laaglanden

Sluiten