is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der land- en volkenkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de groote handels- en industriestad Glasgow (660000 i.), niet de haven Greenock, beide aan de breede Clydenionding.

In Ierland zijn de hoofdstad Dublin (245000 i.) en het industriëele Belfast (256000 i.) de voornaamste steden. De oyerige gaan meest in aantal inwoners achteruit. Cork heeft slagerijen.

De Normandische eilanden, Gibraltar en Malta behooren aan het Britsche rijk.

r. NOORD- EN OOST-EUROPA.

§ 44. Het koninkrijk Denemarken is 5000 KM2 grooter dan Nederland, doch heeft slechts ruim 2 mill. inw.

Denemarken bestaat uit het schiereiland Jutland, waarin de Baltische landing eindigt, en een' archipel, welks straten (Gr. en KI. Belt en Sont) toegang verleenen uit de Noordzee, het Skagerrak en het Kattegat naar de Oostzee. Jutlands haffenrijke westkust is met duinen bezet en gevaarlijk. De oostkust heeft vele insnijdingen, fjorden of föhrden, waaraan kleine handelssteden liggen. Op het vruchtbare Seeland ligt aan de Sont, het drukst bevaren water van de drie verbindingen van Noorden Oostzee, de hoofd- en handelsstad Kopenhagen (400000 i.). Vóór 1857 hief men de Sonttol te Elseneur.

De bevolking van Denemarken spreekt eene eigen, Gerniaansclie taal, het Deensch.

Aan Denemarken behooren de grasrijke Fiir-öer (= schapeneilanden) en het afgelegen IJsland met zijne fjordenrijke kust en een binnenland, dat niet veel anders is dan eene sneeuwen lavawoestijn. De vulkaan Hekla en de periodieke lieete springbron, de Geiser, zijn algemeen bekend. Vischvaiigst en veeteelt zijn de bezigheden der bewoners. Boomen groeien er niet. Reikjavik in 't ZW. is de grootste plaats.

§ 45. De koninkrijken Zweden en Noorwegen. Noorwegen, ofschoon q.4 maal zoo groot als Nederland, heeft slechts 2 mill iinv.; Zweden, 13.3 maal Nederlands oppervlakte, telt zooveel inwoners als ons vaderland. Door deze twee staten wordt het gansche schiereiland Skandinavië ingenomen.

De Noren en de Zweden zijn Germanen. Zij hebben ieder

5*