is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der land- en volkenkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aan eene diep insnijdende fjord; uitvoer van hout, evenals vele langs de zuidkust gelegen havens. Bergen, op Noorwegens regenrijke westkust, heeft uitvoer van visch en hout. Trondhjem of Drontheim, de oude hoofdstad, heeft nog gedeeltelijk houten huizen. Hammerfest is de noordelijkste stad der Aarde.

§ 4Ö. Het keizerrijk Rusland beslaat meer dan de helft van Europa doch heeft, met Finland en het eigenlijk tot Aziatisch Rusland behoorende Kaukasië, slechts 23 maal de bevolking van Nederland. De bevolking behoort, met uizondering van eenige Mongoolsche stammen, o. a. de Samojeden en de Finnen, tot den Slavischen stam.

Europeesch Rusland is het breede oostelijke deel van de Groote Europeesche laagvlakte, de Oosteuropeesche of Russische vlakte geheeten, op welker oostrand zich de Oeral verheft. Het noordelijke deel van dit gebergte, tot de bronnen van de Petsjóra, heet Woeste Oeral; het middelste gedeelte heet Ertsrijke Oeral, het zuidelijke deel Woudrijke Oeral. Tusschen de zuidelijke uitloopers van den laatsten en de Kaspische zee brengt eene laagte de Europeesche met de Aziatische laagvlakte in gemeenschap. De steppen langs den noordrand der Kaspische zee liggen gedeeltelijk beneden den spiegel des oceaans. Tusschen de Kaspische en de Zwarte zee verheft zich de reusachtige Kaukasus, welks hoogste toppen (Elbroes en Kasbek) ruim 5000 M. hoog zijn. De Darjalpas verbindt Wladikawkas met Tiflis. Aan den voet van den Kaukasus wordt zeer veel petroleum gewonnen. In 't NW. ligt de Finsche Rots- en Merenvlakte met eene schoone maar woeste natuur en slecht bevaarbare rivieren. Naar het O. volgen hierop de groote meren Ladoga en Onéga, die langs de korte maar waterrijke Newa op de Finsche golf afstroomen. De hiervan ten NO liggende vlakte, het stroomgebied van Petsjóra en Dwina, is in het N., langs de ljszeekusten, toendra, d. i. mossteppe, met op zekere diepte altijd bevroren bodem. De toendra wordt bewoond door Samojeden met hunne rendieren. Zuidwaarts breken geen eigenlijke gebergten maat hoogteruggen, als de Noordrussisclie hoogten, de \V aldaihoogten, de Westrussische en de Centrale hoogten,