is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der land- en volkenkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

r De belangrijkheid der Spaansche rivieren is niet geëvenredigd aan liare lengte. Vooreerst toch deelen zij in de eigenschap der Zuideuropeesche rivieren van in den zomer armoede, in den winter dikwijls overvloed van water te hebben. Verder hebben zij zich diepe beddingen met steile wanden in het rotsachtige hoogland uitgeslepen en lijden zij aan vele stroomversnellingen en watervallen, de Guadiana zelfs nog op korten afstand van den mond. Het bevaarbare deel van den Douro en den Taag ligt binnen c!e Portugeesche grenzen. De Guadalquivir is het rijkst aan water en het best bevaarbaar. De Ebro is ook al slecht bevaarbaar: Keizerskanaal.

De landbouw is, vooral in 't Z. des schiereilands, meest tuinbouw en houdt zich vooral bezig met sinaasappelen, citroenen en wijn. De hoogvlakten doen veel aan schapenteelt (merino's). Het sinds lang verwaarloosde mijnwezen herleeft, maar is grootendeels in handen van vreemden: ijzer in 't N., kwikzilver Al maden (= de mijn), lood in de Siërra Nevada, koper en andere metalen bij Rio Tinto. De nijverheid bloeit in Catalonië. In 't ZO. doet men aan zijdeteelt. De handel is sedert het verlies van vele koloniën in Amerika en Azië achteruitgegaan.

Aan de monden van Douro en Taag liggen Oporto (= de haven; 140000 i.), dat wijn uitvoert, en Lissabon (300000i.), de handeldrijvende hoofdstad van Portugal. Setubal wint zout.

Op Spanjes noordkust liggen verscheiden kleinere havens, als Bilbao, Santander e. a., die echter, sedert de wegen door het gebergte beter zijn geworden, een aanzienlijken handel drijven. Malaga (130000 i.), op de zuidkust, voert wijn en vijgen uit. De rotsvesting Gibraltar behoort aan Engeland.

M ure ia (110000 i.) en Valencia (200000 i.) doen aan zijdeteelt en aan de teelt en den uitvoer van zuidvruchten. De eerste handels- en industriestad van Spanje is Bareel 011a (510000 i.). Sevilla, Córdoba en Granada liggen in het Guadalquivirgebied. Alle drie hebben vele herinneringen aan den tijd de Mooren. Van den achteruitgang, die deze drie steden trot, is alleen Sevilla (150000 i.) weder bekomen: handel en tabaksindustrie. De hoogvlakte is arm aan groote steden. Madrid