is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der land- en volkenkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

plaatsen moerassig (maremmen) en ongezond. De rivieren van het schiereiland (Arno, Tiber, Volturno) hebben slechts kleine stroomgebieden; ze hebben de waterarmoede des zomers en den waterrijkdom des winters met de overige Zuideuropeesche rivieren gemeen.

De Povlakte verbouwt, behalve tarwe, ook rijst en mais. De teelt van zuidvruchten (olijven, citroenen, sinaasappelen) en wijn, de aankweeking van de zijderups en, op de bergen alsook in de moerassige streken, de veeteelt (veel geiten), houdt velen bezig.

De nijverheid (metalen en zijde) herleeft in 't N. Verder stroovlechterij (Toskane), glas- (Venetië) en aardewerk industrie (fayence).

De handel van verscheiden Italiaansche steden (Venetië, Genua, Pisa e. a.) in Indische waren-is, na de ontdekking van den zeeweg naar Indië, te niet gegaan. Na de opening van het Sueskanaal en den aanleg der Alpenspoorwegen is echter de handel van Italië zich weer gaan uitbreiden tot buiten de Middellandsche zee.

In de Povlakte liggen verscheiden belangrijke steden, als Turijn (360000 i.), Milaan (490000 i.), Venetië (160000i.), de schoone eilandenstad, Verona, Padua en aan den kant Bologna (160000 i.). Op de westkust liggen de handelsstad Genua (240000 i.), in welker omgeving veel olijfolie wordt geperst, Li vorno (100000 i.) en Napels (540000 i.), de grootste stad des lands, aan de schoone golf van dien naam en aan den voet van den Vesuvius. In het Arnodal ligt Florence (220000 i.), met hare rijke kunstverzamelingen; aan den Tiber de hoofdstad Rome (510000 i.), met hare vele historische herinneringen, de zetel des Pausen. Ravenna dicht bij de oostkust, lag vroeger aan zee; de kust is hier oostwaarts aangeslibd. Op Sicilië liggen de handeldrijvende steden. Palermc (290000 i.), Messina (160000 i.) en Catania (130000 i.) het laatste dicht bij den Etna. Sardinië levert zink bij Iglesias Elba brengt ijzer voort.

§ 49. Het Balkanschiereiland is nog slechts door dc Egeesche zee of den Griekschen Archipel, de straat der Dar