is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der land- en volkenkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en wordt van den open oceaan gescheiden door eilanden-guirlandes (Aleoeten, Koerilen, Japansche eilanden, Lioe-Kioe-eilanden), die niet het continent de volgende randzeeën insluiten: Berings-zee, zee v. Ochotsk, Japansche zee, Oostchineesche zee. Naar 't ZO. liggen de Zuidchinees che zee en de Indische archipel, de laatste niet eene uitgestrekte eilandenwereld, die den overgang vormt tusschen Azië en Australië. In 't Z., tusschen Achter- en Vooilndië de golf van Bengalen, tusschen Voor-lndië en Arabië de Perzische zee niet de Perzische golf. Tusschen Azie en Afrika de smalle Roode zee.

§ 52. Hoogte. Van Klein-Aziës west- tot Zuid-China s oostkust strekt zich een groot hoogland uit, dat uit eene kleinere westen eene reusachtige en hoogere oosthelft bestaat. Het eerste noemt men het Voor-, het tweede het Achteraziatische hoogland. Beide hangen onderling samen door den H i ndoe-Koe, of Hindoe Koesj, waarover enkele passen, o.a. de Bamianpas, van Noordnaar Zuid-Azië leiden. Het hoogste gedeelte van het Aclitetaziatische hoogland, meteen de hoogste hoogvlakte der Aarde, is het hoogland van Tibet, dat in het W. tot zelfs 4- en 5000 M. stijgt. Daarvoor ligt naar het N., ervan gescheiden door den hoogen Kwcn-Lun, een veel lager hoogland, het uitgestrekte Han-Hai. Op den zuidrand van de hoogvlakte van Tibet verheft zich de reusachtige Hi ma la ja met de hoogste toppen der Aarde: den Gaurisankar of Mount Everest (8840 M.) en den Dapsang (8600 M.). Op den rand van het Achteraziatisch hoogland verheffen zich verder o.a. het hoogland Pamir, de Tién-sjan, de ertsrijke Altaï en liet eveneens ertsrijke bergland van Trans-Baikalië. Naar het O. treffen wij liet Chineesche, naar het ZO. het Achterindische bergland aan.

Het Achter- zoowel als liet Voorazitische hoogland is, binnen de randgebergten, voor een groot deel een gebied van steppen

en woestijnen.

Het Vooraziatische hoogland bestaat uit liet hoogland van Iran, dat van Armenië en dat van Klein-Azië.

Met het Kleinaziatisclie hoogland hangt het Syrische hoogland samen en hiermede weer het Arabische, dat in