is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der land- en volkenkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

midden der negentiende eeuw zijn echter havens voor dit verkeer geopend, terwijl nu niet den aanleg van spoorwegen is begonnen.

De meeste en grootste steden liggen in de laagvlakte, aanden Jang-tse-Kiang en aan de oostkust, die in de zuidhelft zeer havenrijk is. De grootste stad is Kanton met 2.5 mill. inw. I11 de nabijheid het Britsche Hong-kong en liet Portugeesche Macao. Amoy verscheept veel koelies. Sjang-hai (620000 i.) is eene belangrijke handelsstad in liet mondingsgebied van den Jang-tse-Kiang. Nanking is de stad der Chineesche geleerdheid. Han-keoe (850000 i.) ligt in de theedistricten. Peking (ï .i mill. inw.? in liet N., is de hoofdstad, tevens de hoofdzetel des keizers. Tién-tsin, telt 1 mill. inw. Port-Arthur is in tijdelijk bezit van Rusland, Wei-hai-Wei van Engeland en Kiau-tsjeoe van Duitschland.

§ 58. Japan is 11/3 maal zoo groot al Groot-Brittannië en Ierland, maar iets minder dicht bevolkt, 't Is geheel een eilandenrijk, waarvan Hondo of Honsioe en Jezo de grootste eilanden zijn. Ten gevolge van den laatsten Japansch-Chineeschen oorlog is het eiland Formosa aan Japan gekomen.

Japan is een landbouwende, industriëele en handeldrijvende staat. Rijst, thee en katoen zijn de hoofdvoortbrengselen van den landbouw; de nijverheid levert zijden en katoenen stoffen, porselein en aardewerk, kunstig lak- en koperwerk. Zijde en zijdenstoffen zijn de voornaamste uitvoerartikelen.

De Japanneezen hebben zich in deze eeuw veel meer ontvankelijk getoond voor Westersche beschaving dan de Chineezen; ze zijn dan ook reeds langeren tijd in t bezit van spoorwegen.

Tokio, vroeger Jedo geheeten (1.4 mill. inw.), is de hoofdstad. Ozaka (820000 i.j en Jokohama (190000 i.) zijn de belangrijkste handelshavens. Inde haven van Nagasaki (uooooi.) li<xt het in onze geschiedenis bekende miniatuur-eilandje Decirna, nu met den vasten wal verbonden.

§ 5Q. Perzië is in 't binnenland grootendeels steppe en woestijn. Langs de bergachtige randen en waar zich in 't binnenland gebergten verheffen, waarop riviertjes ontspringen, heeft zich landbouw ontwikkeld. De sjah is feitelijk slechts heerschei over de gezeten bevolking van de steden en de landbouwstre-