is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der land- en volkenkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ken. De voornaamste handelsplaats, waarde wegen uit Kaukasië en Armenië met die van Perzië samenkomen, is Tebris (180000 i.). Hoofdplaats is Teheran (230000 i.).

Afghanistan is minder 0111 het land zelf dan wel 0111 zijne ligging tusschen het Britsche en het Russische gebied van belang. T)e "bevolking van Baloetsjistan leidt voor 't grootste deel een noniadiseerend leven. Zij staat nu onder Engelsch oppergezag.

§ 60 Aziatisch Turkije bestaat uit de reeds in § genoemde deelen. De bevolking is grootendeels Mohamniedaansch; in de Levant leven ook Christenen (Grieken). De eerste handelsstad in de Levant is Smyrna (200000 i.), dat vijgen, rozijnen en tapijten uitvoert. In Syrië zijn Aleppo (130000 i.) en Damaskus (150000 i.) van belang. In Mesopotamië is Bagdad (145000 i.) wel nog belangrijk, maar de roem van de "oude kaliefenstad is voorbij. In Arabic zijn Medina en vooral Mekka als drukbezochte bedevaartplaatsen der Mohammedanen bekend.

I11 't ZW. van Arabië ligt het aan Engeland behoorende Aden eene aanlegplaats voor stoombooten en kolenstation.

$ 61'. Aziatisch Rusland bestaat uit Siberië, Russisch Centraal-Azië en het reeds bij Europeesch Rusland beschouwde Kaukasië. Siberië is in 't N. toendra-gebied, waar mammouthstanden worden gevonden. Op de toendra volgen naar 't Z. groote wouden, waarin pelsdieren leven, en "weldra, vooral langs de rivieren, bouwland. De Altaï, Trans-Baikalië en de Oeral leveren ertsen. De duizenden ballingen, die Rusland naar Siberië zendt, belemmeren de welvaart der vrije kolonisten. De bevolking woont zeer verspreid. Over Irkoetsk, Tomsk en Omsk loopt de groote Siberische handelsweg, tegenwoordig reeds spoorweg, uit China naar Jekaterinenburg en verder naar de missen van Niezjnii-Nowgorod. Rusland heeft de Chineesche haven Port-Arthur

Russisch Centraal-Azië of West-Turkestan, hoofdzakelijk een steppegebied, begint zich onder Russischen invloed, niet het minst door den Transkaspischen spoorweg, te ontwikkelen. In de oasen en langs de rivieren verbouwt men reeds katoen