is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der land- en volkenkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voor de Russische fabrieken. De Kirgiezensteppe wordt door

nomaden bewoond.

Welk eene enorme oppervlakte Aziatisch Rusland beslaat en hoe weinig menschen er wonen, blijkt bij eene vergelijking met Europa en Nederland. Het is n.1. i»/3 maal zoo groot als geheel Europa en heeft maar 4.5 maal zooveel inwoners als Nederland.

S 62. Britsch Azië. Voor-lndië bestaat uit de Voorindische laagvlakte en het hoogland van Dekan. Daarbij ligt het kaneeleiland Ceylon, waar bij Colombo vele stoom-

booten aanleggen.

De Gangesvkikte is zeer vruchtbaar en dicht bevolkt. In het koele jaargetijde gedijen er onze korensoorten, in het warme kweekt men rijst, thee, opium. In 't gebied der Gangesdelta ligt de hoofdstad Calcutta (810000 1.). In het Gangesgebied liggen verder de bedevaartplaats Benares (220000 1.) en Delhi (190000 i.), het laatste eens de zetel van den Groot-Mogo . In 't gebied van den boven-Indus ligt Kasjmier, waar sjaals

worden vervaardigd.

Op de westkust van Dekan ligt de groote handelsplaats Bombay (820000 i.), die veel katoen uitvoert; op de oostkust de belangrijke handelsstad Madras (450000 i.).

In Achter-Indië bezit Engeland het rijst- en tekhout-uitvoerende Birma. Bij het zuidelijke einde van Malaka ligt de drukke

handelspost Singapoer. , , .

In Arabië bezit Engeland Aden, bij de Chineesche kust heeft het Hong-kong en noordelijker, op liet schiereiland Sjan-toeng, Wei-hai-Wei. Verder staat de noordhelft van Bor,1 e o onder Britsch beschermheerschap, alsook B al 0 e ts j i s t a n.

S 63. Fransch Azië bepaalt zich hoofdzakelijk tot de oostkust van Achter-Indië, n.1 Annam met Ton-kinen Karnbodsja met Neder-Cochinchina. Saigoen is hier de groote

handelsstad. .

In het onafhankelijke Siam ligt het handelscentrum Bangkok

(600000 i.). . ,

S 64. De Oostindische archipel ligt geheel binnen de

keerkringen; de aequator loopt juist midden over Soematra en

Börneo en over 't N. van Celébes.