is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der land- en volkenkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de Alfoersche bevolking grootendeels tot het Christendom bekeerd. Voortbreng. Onder de uitvoerartikelen van Indië staan vooraan: selen. koffie, suiker, tabak, rijst, muskaatnoten, kruidnagelen, peper en tin. Het laatste van Bangka en Blitoeng of Billiton. In de groote westhelft is zelf verbouwde rijst liet hoofdvoedsel van de bevolking; in de kleinere oosthelft levert de sago, bereid uit het merg van den sagopalm, den hoofdschotel.

De Gouverneur-Generaal is in onze Oost de plaatse eer' vervanger van de Koningin. Sommige deelen van Indië staan rechtstreeks onder Nederlands beheer, andere hebben nog eigen vorsten, die evenwel onder Gouvernementsopperbeheer staan of waarmee Nederland tractaten heeft gesloten. Op Java zijn nog slechts twee regeerende vorsten: de sultan van Djokjokarta en die van Soerakarta. Deze hebben evenwel Nederlandsche residenten naast zich. Voor 't overige zijn Java eu Madoera in residentiën verdeeld. Buiten Java onderscheiden we gouvernementen, residentiën en ééne adsistent-residentie.

Langs Soematra's westkust loopt een bergland,

Soeniatra.

Boekit Barisa 11 geheeten, waarvan de hoogste top, de Goenoeng Korintji, 3690 M. hoog is. De oostkust is laag en grootendeels moerassig; naar die kust loopen de grootste rivieren, die meest alle delta's vormen: de Siak, de Indragiri, de Djambi, de Moesi, welke laatste bij den mond rivier van Palèmbang heet.

Op Soematra zijn de voornaamste plaatsen: Padang op de westkust, met koffiehandel; daar de reede van Padang te weinig beschut is, is niet deze maar de Wilhelmina-baai in de nabijheid door een' spoorweg verbonden met l ort de Koek op eene hoogvlakte in 't binnenland en met het Ombilien-kolenveld ten O. van het 111 eer van Sinkarah. Verder Palèmbang, aan de Moesi, eene der belangrijkste plaatsen van lnsulinde voor de inlandsche nijverheid: men vervaardigt hier kleedingstukken (sarongs), wapens, prauwen, lakwerk, bamboeswaren. In 't N. zijn in het landschap Deli belangrijke landbouwondernemingen voor tabaksbouw. Atjeh, met de hoofdplaats Kota Radja, is nog altijd niet geheel onderworpen. De tinmijnen op Bangka behooren aan 't Gouvernement,