is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der land- en volkenkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

een inheenischen koning staat. Ook het Kongo-geDieu vormt een onafhankelijker!, den /oogenaamden Kon go-staat, onder souvereiniteit van den Belgischen koning. Langs de rivier liggen vele handelsposten, die de producten des lands (ivoor, goud, caoutchouc en producten van den landbouw) in ontvangst nemen.

§ 72. Bezittingen van Europeesche mogendheden. In 't NO. van Afrika liggen Egypte en Tripolis, beide nog bezittingen van den Turkschen sultan. Het Egyptisch gebied is door de oorlogen in de Oost-Soedan vrijwat ingekrompen.

I11 Egypte ligt in het Nijldal Assoean bij de laatste stroomversnellingen. De ruïnen van Thebe en Memphis herinneren aan den alouden bloei van dit rijk. W aar de delta begint, ligt de belangrijke hoofdstad Kairo (570000 i.) Aan de kust der delta de handelsstad Alexandrië (320000 i.) Aan de uiteinden van het drukbevaren, voor den handel op Indië zoo belangrijke Sueskanaal, Port Saïd en Sues.

De stad Tripolis is het eindpunt van een' der belangrijkste karavaanwegen, van Koe ka aan liet rsaadmeer over Moerzoek.

Tunis, met de hoofdstad van dien naam, (170000 i.), (niet ver van de ruïnen van het oude Carthago), staat onder Fransch beschermheerschap. Algerië, met de hoofdstad Algiers is eene Fransche bezitting.

Ten Z. van de Sahara behooren Senegambië (met de stad St. Louis) en de West-Soedan (met de stad Ti 111boektoe) grootendeels aan Frankrijk.

Op de kust van Opper-Guinea (de Ivoor-, de Goud- en de Slavenkust) hebben Engeland, Frankrijk en Duitschland bezittingen. De belangrijkste stad is hier Lagos. Uit het Nigerdeltagebied wordt veel palmolie uitgevoerd. Waar de golf van Guinea het diepst in 't land opdringt, ligt het Duitsche Kameroen.

Op de kust van Neder-Guinea liggen Fransch Kongo en het Portugeesche Angola.

Ten Z. van Angola volgt Duitsch Zuidwest-Afrika. Het Britsche gebied heeft zich in het binnenland tot ver bos, l.ccrb. L. en V., 4e druk. 7