is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der land- en volkenkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de Cordilléras tle los Andes, met vele hooge toppen, als de Chimborazo (6300 M.), de Illimani (6470 M.), de Sorata (6550 M.) en de Aconcagua (7000 M.). In 't midden is dit hoogland het breedst; daar ligt op eene door ketenen ingesloten hoogvlakte het Titicacameer (3000 M. hoog).

Het midden van Amerika is laagland. I11 t N. rondom de Hudsonsbaai, heeft dit laagland grootendeels het karakter van eene merenrijke vlakte in de poolgewesten. De Mississippivlakte, van de noordelijke vlakte door geringe hoogten gescheiden, was oorspronkelijk grootendeels een prairiegebied met lang gras. Tegenwoordig is al heel wat land hier als bouwland in gebruik genomen.

I11 Zuid-Amerika vinden we achtereenvolgens, van elkandei door geringe waterscheidende hoogten soms zelfs onvolkomen gescheiden, de Orinocovlakte, waar zich de grasrijke llanos uitstrekken; de Amazonas-vlakte, die langs den stroom en zijne bijrivieren met dichte tropische wouden, hier selvas geheeten, is begroeid, en de grasvlakten, de pampa's, van den Rio de la Plata. Naar 't Z. volgen daarop de meest steenachtige vlakten van Patagonië.

In het O. Noord-Amerika vinden we het lage rotsland Labrador en ten Z. van den St.-Laurensstroom het koleniijke Al 1 eg ha ny gebergte. In de zuidhelft wordt dit laatste dooi een lagen kustzooin vergezeld, die zich bij het moerassige schiereiland Florida en de Mississippi-vlakte aansluit.

Het O. van Zuid-Amerika heeft het bergland van Guyana en dat van Brazilië.

De oostelijke berglanden van Amerika blijven in hoogte ver achter bij het kolossale westelijke hoogland.

§ 76. Rivieren. De Amerikaansche rivieren verschillen, doordien ze grootendeels door laagvlakten stroomen, ten opzichte van de bevaarbaarheid zèer van de Afrikaansche. De waterscheidingen zijn dikwijls onvolkomen (bifurcatie).

De noordelijke vlakte zendt lieur water voor een deel langs de Mackenzie naar de Noordelijke IJszee; voor een ander deel naar de Hudsonsbaai. De St. Laurens voeit het watei van de vijf Canadasche meren (namen?), de grootste