is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der land- en volkenkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

samenhangende zoetwatermassa der Aarde, niet een breeden mond naar de St.- Laurensbaai. Niagara-val!

De waterrijke Mississippi Missouri ontvangt van het Rotsgebergte bijrivieren, als de Arkansas e. a., die zich zeer diepe beddingen in het hoogland hebben uitgeslepen. Van het O. komt de Ohio stroomen door eene kolen- en ijzerrijke, zeer industriëele streek. In het deltagebied verleggen de mondingen en banken zich dikwijls. Op de grens van de Vereenigde Staten en Mejico stroomt de Rio Grande del Norte.

Naar den Grooten oceaan stroomen de Columbia en de Colorado, die beide zeer diepe, kloofvormige dalen met steile wanden in het hoogland hebben uitgeslepen. Op de hoogvlakte van Utah verzamelt zich het water voor een groot deel in zoutwatermeren, waarvan het grootste is het Groote Zoutmeer.

De Zuidamerikaansche rivieren stroomen naar den Atlantischen oceaan. De drie belangrijkste zijn: deOrinoco, de Amazonas en de La Plata. Tusschen den Orinoco enden Rio Negro, 1. bijrivier van den reusachtigen Amazonenstroom, bestaat een geval van bifurcatie in de Cassiquiare. Zoowel de Amazonas als de meeste van zijne bijstroomcn (Rio Negro, Madeira) zijn ver stroomop bevaarbaar.

De Parana neemt het water van de Paraguay en de Uruguay op, om in eene golf uit te stroomen, die men Rio

La Plata noemt.

§ 77. Klimaat. Geen werelddeel strekt zich door zoo vele luchtstreken uit als Amerika. De vele eilanden in het noorden en het noordelijkste deel van 't vastland liggen in de koude zone en deze reikt hier verder naar 't Z. dan in Europa. De Vereenigde Staten, vooral de oosthelft, zijn dan ook nog gemiddeld koeler dan de landen van Europa, die op dezelfde geographische breedte liggen. Boston (geogr. breedte als Rome) heeft eene gemiddelde jaartemperatuur ll->° lager dan Groningen. De westelijke hoogvlakten van Noord- en Middel-Ainerika zijn, doordien hooge randgebergten de dampen van de zeezijde tegenhouden, droog. Het tropische deel van Amerika heeft al ongeveer een even hoogen warmtegraad als de overige tropische streken der Aarde. In het Z. van Zuid-Amerika is de westhelling