is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der land- en volkenkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der Andes de regenzijde, de oostzijde heeft gedeeltelijk stepi^n (pampa's), die arm aan regen zijn; verder noordelijk, tot ong veer aan den aequator, is het juist andersom: daar vind men on de westkust de Atacama-woestijn. Vuurland heeft eene lagere temperatuur dan b. v. Nederland, dat op gelijke, maar

tegengestelde breedte ligt. .

S 78. Bevolking. Deoorspronkelijkebevolking.de Indianen is in Noord-Amerika grootendeels door de Europeesche kolonisten verdrongen; in Middel en Zuid-Amenka zijn ze meer dan in Noord-Amerika, met de Europeesche kolomsten vermengd. In de binnenlanden van Zuid- en Middel-Amen leven nog vele Indianenstammen. De kolonisten in N.-Amerika zijn Germanen, hoofdzakelijk Engelschen; die in Middel-en Z -Amerika zijn Romanen, meest Spanjaarden In Amerika, vooral in de warmere deelen, waar plantagebouw heerscht, zijn vele Negers als slaven ingevoerd. Nu is de slavernij | afgescha t. Bovendien zijn in Amerika, vooral in de goudstreken (Calitorme) en op de plantages, vele Chineezen binnengekomen. In de Amerikaansche poolgewesten leven de Eskimo s, die uitsluite

in vischvangst hun bestaan vinden.

s 70. Noord-Amerika. Groenland is in t binnenland eene ijswoestijn. Langs de kusten leven Eskimo s Groenland. cn hebben zich Deensche volksplantingen (visschers-

'ta|iet overige deel van Noord-Amerika heeft aan het Britsche Br. Noord- rijk behoord; tegenwoordig is nog alleen de noordAmerika. helft Engelsch: Britsch Noord-Amerika. Het binnenland (de landen on, de Hudsonsbaai) is grootendeels eene streek, waar jacht op pelsdieren de hoofdbezigheid is. In tW, langs den Grooten oceaan, wordt goud gevonden, het laats ontdekt zijn goudvelden op de grenzen van Alaska bij de Klondike, eene bijrivier van de Joekon. Het oosten ( .Laurensgebied) is eene woud- en landbouwstreek; men vindt hier in Canada reeds groote steden, als Montreal (220000 1.), Toronto (180000 i.), Quebec. Langs de kusten, ook van het eiland New-Foundland, wordt veel aan vischvangst gedaan.

De zuidhelft is tegenwoordig een zelfstandig gebied: te