is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der land- en volkenkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

.. lingen. Verkeerswegen en veiligheid laten er nog co' veel te wenschen over. V e ra Cruz ligt op de lage, moerassige en ongezonde oostkust. De meeste steden liggen op het koelere hoogland, o.a. de hoofdstad Mejico (330000i.). Republ v v'jf republieken van Middel-Amerika, GuateMiddel- mala, Honduras, San Salvador, Nicaragua Amerika. Costarica, zijn zeer vulkanisch en lijden dikwijls aan verwoestende aardbevingen. De grootste stad is NieuwGuatemala.

Men onderscheidt de Groote, de Kleine Anti 1eS n ' len en de Bahama-eilanden. De eerste zijn Cuba (met de hoofdstad Havana, 200000 i.), dat suiker en tabak uitvoert, en Portorico (tabak), beide nu aan de V.-St. van Amerika behoorende; het Engelsche eiland Jamaica, en Haïti, dat uit eene negerrepubliek en eene republiek van kleurlingen bestaat. De Kleine Antillen zijn meest in Britsch bezit. Nederland heeft Saba, St. Eustatius, St. Martin (dat het met Frankrijk deelt), Aruba, Curaqao en Bonaire. De Bahama-eilanden zijne koraaleilanden, die aan Engeland behooren.

§ 81. Zuid-Amerika bestaat uit een doorloopend westelijk hoogland, waarop zich ketenen verheffen, die den naam dragen van Cordilléras de los Andes; verder uit drie laaglanden: dat van den Orinoco, waar men groote grasvelden (llanos) vindt, dat van den Atnazonenstroom, welks oevers van groote wouden (selva's) zijn vergezeld, en dat van het La Platagebied, de veerijke pampa's. De oosthelft heeft twee berglanden: dat van Guyana en dat van Brazilië.

Zuid-Amerika is grootendeels door Spanjaarden gekoloniseerd. Behalve de drie Guyana's, bestaat het uitsluitend uit onafhankelijke republieken, die alle meer of minder door binnenlandsche woelingen en burgeroorlogen zijn of nog worden geteisterd.

In 't W. liggen: Columbia, dat in 't bezit is van de landengte van Panama, waar een spoorweg den kortsten weg tusschen den Atlantischen en den Grooten oceaan opent. Hoofdstad is Bogota. Ecuadór heet zoo naar zijne ligging onder