is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der land- en volkenkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tle oorspronkelijke toestanden snel veranderd. Vele archipels zijn reeds door Europeesche mogendheden, vooral door Engeland en Frankrijk, in bezit genomen. DeCarolinen en Marianen behoorden aan Spanje, maar zijn door Duitschland gekocht. De Viti- of Fidsji-eilanden, door hun vruchtbaren bodem zoowel als door hunne ligging in de route San Francisco Sandwich-eilanden Sydney van belang, behooren aan Engeland. Er wordt veel katoen aangekweekt. De Gezelschapseilanden, tusschen Zuid-Amerika en Australië gelegen, staan onder Fransch gezag. De eveneens aan Frankrijk behooretide archipel der Lage of Gevaarlijke eilanden is eene opeenvolging van koraaleilanden en riffen. Aan Duitschland behoort de ten O. van Nieuw-Guinea liggende Bismarck archipel.

De vulkanische Sandwich- of Hawaiï-eilanden, met eene gunstige ligging als station voor den handel, met een aangenaam klimaat en een vruchtbaren bodem, die veel suiker en koffie levert, vormden tot voor kort nog eene onafhankelijke republiek; nu zijn ze bij de Vereenigde Staten van Amerika ingelijfd. Vooral de hoofdstad Honoloeloe drijft een aanzienlijken handel. Op het eiland Hawaiï vindt men bijzonder lavarijke vulkanen met reusachtige kraters.