is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der land- en volkenkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en

van samenkomst is voor de wegen uit Duitschland, Middel-

Tzwitthe hoogvlakte ,s «en heuve,,and he, dichts, bevolkte deel des lands. Aan de Aar de bondsstadi Bern.

De hoogvlakte en de dalen hebben nogal wat landbouw Toch kan deze niet van zoo heel groot belang zijn w^ eer'^nd, va welks oppervlakte bijna 30% "iet productief is, verder 36j» voor wei- en hooiland in gebruik is en 18.5 0/ door bosch wordt ingenomen. Slechts 16 o/0 van de oppervlakte .s voor landbouw in gebruik. Zwitserland heeft dus behoefte aan invoe van koren • verder van de meeste grondstoffen voor zijne belangHjke nijverheid. Deze was, dikwijls door armoede ontstaan, eerst klein-, later ook groot-industrie (horlogerie, geweven stoffen, houtsnijwerk, vlechterijen), waarbij het stroomende water dikwijls de beweegkracht verschaft. Kolen en metalen bezit het land niet noemenswaard. Velen verheten, vooral vroeger het land, om in 't buitenland fortuin te maken. „I oint dargent, point de Suisses!". Koren, meel, ruwe en gesponnen zijde katoen en kolen zijn de voornaamste invoer-, zijden en katoenen stoffen, horloges en kaas de belangrijkste uitvoerartikelen. Door Zwitserlands ligging is de doorvoerhandel v belang Het vreemdelingenverkeer is nergens grooter. Oe Zwitsersche hotels worden jaarlijks bezocht door ongeveer 2.5mihoen personen, die gemiddeld elk ruim 4 etmalen «

De Zwitsersche Jura is, met zijne ZW. NO. loopenae ketenen en lengtedalen en zijne weinige, ingekerfde dwarsdalen een geschikt grensgebergte. In den kalksteenbodem verdwijn het water gemakkelijk, zoodat althans de hoogere deelen voor landbouw en veeteelt niet zeer geschikt zijn. Aan den voet Uggen drie meren; het grootste is dat van Neuchatek Waar Jverheid heerscht, als in Le Locle en La Chaux de Fonds beide met horlogerie, is de bevolking het dichtst. Waar de Rijn met een' val door den Jura breekt, Schaffhausen, dat voor zijne industrie gebruik maakt van de kracht des waters.

In de Alpenstreek: Chur en Martigny aan Rijn en

Rhöne in overeenkomstige ligging. Davos .s een bekend herstellingsoord. Het kanton Tessino, met Bellinzona, Lugar