is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der land- en volkenkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het verkeer in de Oostenrijksclie Alpenlanden staat hoofdzakelijk onder den invloed van twee factoren; vooreerst de ligging tusschen Duitschland en Italië, en in de tweede plaats de rijkdom aan hout, vee, metalen en zout en velerlei industrieproducten. Daarbij werken vele lengtedalen en lage passen met goede wegen het verkeer in de hand. In de eerste plaats verschaffen de Zwabisch-Beiersche hoogvlakte en de Donau gelegenheid voor land- en waterwegen langs den noordvoet van 't gebergte. In de tweede plaats schiep eene opeenvolging van drie lengtedalen (Enns Salzach Inn tot Landeck en verder door den Arlbergpas) met tusschenliggende verbindingen eene gemeenschap (1111 spoorweg) tusschen het Weener bekken en het Bodenmeer, en eindelijk opende het straks reeds aangewezen lengtedal: Draudal Pusterdal, een diep in het Alpenland op dringenden verkeersweg. De laatste sluit in het W. aan bij den Brennerspoorweg, die de Alpen in volle breedte van het N. naar 't Z. doorsnijdt. Op den Semmeringspoorweg is reeds gewezen; een zijtak, langs Pontebba, brengt kortere verbinding tusschen Weenen en Venetië tot stand.

De industrie is in de Oostenrijksche Alpenlanden zeer aanzienlijk. Van de waarde van alle industrieproducten der monarchie komt wel 260o °P de Alpenlanden.

In het Donaudal is Linz, de hoofdstad van Oostenrijk boven de Enns, met aanzienlijke industrie in wol, linnen en

leder, de belangrijkste stad.

Waar de Donau het bergland verlaat, ligt de hoofdstad Weenen (met de voorsteden 1.4 niill. i.) in het snijpunt van twee ons reeds bekende groote, aloude verkeerswegen; daarbij was het in de middeleeuwen een belangrijk Duitsch bolwerk tegen de oostelijke barbaren en werd het steeds meer het belangrijkste station voor den handel op den Donau, terwijl het tegenwoordig het middelpunt is van een uitgebreid spoorwegnet. Weenen is de eerste industrie- en handelsstad des lands met mooie omgeving; ruim 9^/0 de waarde van de industrieproducten der geheele monarchie komt voor rekening van Weenen (geweven stoffen, machines).

Bohenien is het Oostenrijksche Elbegebied. Zeer belangrijk