is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der land- en volkenkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE RUÏNE GUTENFELS EN DE PFALZ.

(Zie nevenstaande plaat).

De Rijn breekt tusschen Bingen en Bonn door de hoogvlakte der Rijnsche Leisteengebergten, waarbij zijn bed. vooral tusschen Bingen en Coblenz, dikwijls door tot aan of vlak bij den waterspiegel vrij steil afdalende rotswanden wordt ingesloten. Op sommige plaatsen is de rivier zeer diep, op andere zijn hardere stukken rots blijven staan, die voor de Rijnvaart wel eens gevaarlijk werden, als het zoogenaamde Bingerloch en bij de Lorelei. In Heines bekend lied worden die gevaren geteekend. Nog voortdurend zoekt de regeering hier door het laten springen van rotsen, ginds door het vernauwen van de rivierbedding, waar het vaarwater door banken dreigde slechter te worden, de bruikbaarheid van den Rijn voor de scheepvaart te verhoogen. Onze plaat stelt voor een gezicht op de rivier van af de berghelling bij Caub. We zien stroomopwaarts. Ter weerszijden van de rivier loopen de hellingen vrij steil op. Rechts en links de hoogvlakte, die zich ± 150 M. boven den rivierspiegel verheft. I11 eene kleine verwijding van het dal, waar een zijdalletje op de rivier uitmondt, ligt, in de lengte langs de rivier gebouwd, op den rechteroever Caub, in welks omtrek veel leisteen wordt gewonnen. Natuurlijk zijn hier alle huizen en kerken met leien gedekt. De weg, eveneens de spoorweg, loopt ter weerszijden van de rivier, langs den voet der bergen. De helling op den voorgrond is met wijnstokken bezet. Deze hellling is dan ook naar het zuiden gekeerd; die van den berg, waarop de ruïne van de burcht Gutenfels zich verheft, vertoont alleen boomen: zij ligt op het noorden. Op de zuidzijde van dezen berg, dus onzichtbaar van uit het standpunt des beschouwers, zouden we cle baan van eene bergverschuiving zien, die vóór een vijfentwintig jaren de huizen van Caub bedreigde. Juist daartegenover staat, midden in de rivier op eene rots, het oude met torentjes gesierde kasteel de Pfalz, waar oudtijds tol werd geheven van de voorbijvarende schepen.