is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der land- en volkenkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

industrieën ontstaan, die dikwijls getuigenis aflegden van grooten kunstzin, welke krachtig werd gesteund door de rijkdommen, die de handel op de Noorditaliaansche steden vóór het ontdekken van den zeeweg naar Indie, er had opgehoopt.

Tegenwoordig vormt Duitschland, door het Tolverbond, één handelsgebied, waartoe ook Luxemburg behoort. Het tolverbond schrijft voor vrij verkeer tusschen de verbonden staten

en een gemeenschappelijk tarief.

De merenrijke Baltische rug is voor 't verkeer niet bijzonder geschikt en vooral de Pommersche rug is daarbij ook nog weinig vruchtbaar, zoodat er dan ook weinig plaatsen van belang liggen. De rivieren die door den rug breken, vooral hare inondingen, boden veel gunstiger voorwaarden voor 't verkeer aan en dus voor het ontstaan van steden.

Toch wordt de bevaarbaarheid van de Weichsel en vooial van de Oder voor schepen met eenigszins aanzienlijken diepgang vrijwat beperkt door banken, stroomvertakkingen, watergebrek of hoogwater en, voorzoover de Weichsel betreft, door ijsgang. Voor het binnenlandsch verkeer is van groot belang de watergemeenschap, die men, door eene aaneenschakeling van rivieren en kanalen, tusschen de beide landruggen van het Noordduitsche laagland, van Bromberg aan de Oder tot de Elbe,

tot stand heeft gebracht.

Aan den goed bevaarbaren Pregel ligt Koningsbergen (188000 i.) met uitvoer van koren en hout. Voorhaven Pilau bij den mond van het Frische haf. Op de kusten van Samland wordt barnsteen gevischt en, in het land, gedolven. Aan den westelijken Weichselmond Danzig (140000 i.) met korenuitvoer. Koningsbergen is tevens uit- en invoerhaven voor een deel van westelijk Rusland; Danzig is het ten deele voor Polen.

In Opper-Silezië liggen te weerszijden van de Oder industriëele streken: oostelijk op het kolen-, ijzer-, lood-en zinkrijke plateau van Tarnowitz ligt o. a. Königshütte; westelijk, aan den voet der Sudeten, is Görlitz de groote fabrieksstad. Het punt van samenkomst in de Silezische bocht is Sileziës hoofdstad Breslau (420 000 i.), belangrijke wol-en korenmarkt. Frankfort