is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der land- en volkenkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

a.d. Oder ligt waar de weg van Polen over Posen (117000 i.) naar Berlijn gaat Stettin (210000 i.), met de voorhaven Swinemiinde, is tegenwoordig de eerste Duitsche handelsstad aan de Oostzee.

Liibeck (voorhaven Travemünde) heeft ten opzichte van de Oostzee eene dergelijke ligging als Hamburg ten opzichte van de Noordzee; maar sinds het hoofdverkeer naar den Oceaan is verplaatst, verhuisde ook een goed deel van Lübecks handel naar Hamburg. Kiel (120000 i.), oorlogshaven, zal stellig meer profiteeren bij het breede, diepe Keizer-Wilhelmskanaal dan tot dusver bij het Eiderkanaal. De verder noordelijk aan diep insnijdende förden gelegen stadjes hebben een te klein achterland en liggen van de groote verkeerswegen te ver verwijderd om zich flink te ontwikkelen. Sleeswijk-Holsteins westkust is eene waddenkust met daarvoor gelegen Noordfriesche Waddeneilanden.

De dichtbevolkte noordrand van het Saksisch Ertsgeb. is eene drukke mijn- en industriestreek. Chemnitz (200000 i.) met industrie van geweven stoffen, Freiberg met eene mijnacademie.

De Duitsche Noordzeekusten zijn beter van de oceaanzijde toegankelijk en hebben langs de goed bevaarbare rivieren Rijn, Eems, Wezer en Elbe een grooter achterland dan de kusten van de voor het tegenwoordige wereldverkeer eenigszins afgelegen Oostzee.

De Elbe is voor sleepbooten bevaarbaar tot aan de Boheemsche grens. Doordien de getijden in de Noordzee veel sterker werken dan in de Oostzee, kunnen zeeschepen betrekkelijk gemakkelijk de Elbe, den Wezer en de Eems binnenkomen. De Elbemond is van deze drie het best toegankelijk; de Wezei is veel verbeterd, maar zij mist het industriëele achterland van de Elbe en is voor grootere schepen niet bevaarbaar boven de Westfaalsche poort.

Aan de Elbe Dresden (390000 i.), de industriëele hoofdstat van Saksen; Meissen, met porseleinfabr., waar de vlakte begint

Waar de Saksisch-Thüringsche bocht het bergland binnen dringt, liggen Halle (= zoutstad: 156 000 i.) met rijke zoutwaterbronnen, bruinkolen en eene vruchtbare omgeving, er