is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der land- en volkenkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Leipzig (450000 i.) in eveneens vruchtbare omgeving, met bekende missen en drukken boekhandel. In den omtrek vele veldslagen: Leipzig, Lützen, Merseburg. ...

Aan den Thüringschcn spoorweg: Wei mar, de stad der dichters, Erfurt met tuinbouw en bloementeelt, Gotha en

Eisenach (Wartburg).

Aan de Elbe verder Maagdeburg (230000 1.), de hoofdmarkt van den Duitschen suikerhandel in den omtrek teelt van suikerpenen ; Hamburg (700000 i.), de eerste handelsstad van het Europeesche vastland, met de voorhaven Cuxhaven; Altona (160000 i.) als 't ware eene Holsteinsche voorstad

van Hamburg. , „

In het Havel Spreegebied liggen Berlijn, Charlotten-

burg, Potsdam en Brandenburg. Berlijn (1.9 mill. 1.), door 'natuur en kunst het punt van samenkomst voor vele waterwegen is eerst in de tweede helft der 19de eeuw, sedert het koninkrijk Pruisen onder de Duitsche staten zoozeer in aanzien toenam, eene zeer groote stad geworden. Het is tegenwoordig een kruispunt van vele spoorwegen. Berlijn is de residentie des rijks de hoofdstad van een militairen staat, de zetel van hoogstbel'angrijke industriëen (machines, kleedingstotfen, weeldeartikelen) en van een levendigen handel; voor den geldhandel is Berlijn de eerste stad des lands. Charlottenburg (190000 i.) is zeer snel gegroeid. Bij Sperenberg hggen

dikke zoutlagen. . _

Langs den voet van het Thüringerwoud liggen vele industrie-

plaatsjes: Ruhla (houtindustrie), Sonneberg (papieren hout),

Suhl (geweren).

Aan de Fulda ligt Kassei (100000 1.). Aan den voet van het Teutoburgerwoud Bielefeld met linnenindustrie. Bij de Westfaalsche poort Minden. Bremen (160000 i.) drijft veel handel, vooral met Amerika: invoer van katoen, tabak en petroleum, vertrek van landverhuizers.

In het Allergebied het oude Brunswijk (128000 1.) en Hannover (235000 i.), dat een tijdlang residentie der koningen

van Hannover was.

Aan den Jadeboezem de oorlogshaven Wilhelmshafen.