is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der land- en volkenkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Emden is de Eenismondstad, waar tegenwoordig, in verband met het Dortmund Eemskanaal, groote havenwerken worden

^ In de Bovenrijnsche laagvlakte liggen, boven den Neckarmond, de steden slechts bij uitzondering aan den Rijn (vroeger overstroomingen !). Ten W. van den Rijn liggen de fabriekstad Mülhausen (katoen en machines) en Straatsburg (150000 1.)» het laatste in het kruispunt van twee bekende oude handelswegen Ten O. van den Rijn de badplaats Kaden-Baden; de jonge gestichte hoofdstad van Baden: Karlsruhe; de schoongelegen universiteitstad Heidelberg, en Darmstadt, de hoofdstad van Hessen. Aan den mond van den Neckar de handelsstad Mannhei 111 (140000 i.), waar de Rijn voor groote schepen bevaarbaar wordt. Tegenover den Mainmond Mainz, punt van samenkomst van eenige belangrijke wegen: den Rijn op en af den Main op, de Wetterrau in naar Kassei. In de noordelijke voortzetting van den weg langs den westvoet van Zwarte- en Odenwoud, waar deze den Main snijdt om de Wetterrau binnen te gaan, ligt Frankfort a M (= voorde der Franken; 288000 i.) met missen en geldhandel.

In het Neckardal Stuttgart (176000 i.), de hoofdstad van Württemberg; Pforzheim en Esslingen met metaalfabrieken.

In het Maingebied de ouderwetsche stad Neurenberg (260000 i.) met ijzerverwerking, kinderspeelgoedfabrieken en

potloodfabriek van A. W. Faber.

Aan den voet van den Taunus de badplaats Wiesbaden. In het leisteenrijke, schilderachtige Rijndal met vele burchtruïnen, Koblenz (bergvesting Ehrenbreitstein), aan den Moezelmond. Vooral boven Koblenz schijnt de rivier als ingesneden in het gebergte, dat hier het voorkomen heeft van eene hoogvlakte. Aan den Moezel de grensvesting Metz. Bij Bonn bereikt de Rijn de vlakte. Keulen (370000 i.), het Romeinsche Colonia Agrippina, was en is nog de stapelplaats voor den handel van Nederland met West- en Zuid-Duitschland. Eene jongere mededingster is Düsseldorf (210000 i.), die gesteund wordt door de kolen, het ijzer en de industrieën van