is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der land- en volkenkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vangt de .Waas door Weteringen en door een paar sluizen het water van het Rijk van Nijmegen en van Maas-en-Waal; bij Crèvecoeur en een uur gaans daarboven een deel van het Noordbrabantsche water. (De Diezeis een boezem, die zoowel bij 's-Hertogenbosch als bij Crècevoeur door sluizen is afgesloten.) Eindelijk watert de geheele Bommelerwaard op de Maas af. Waalge- De Waal ontvangt zeer weinig water van Nederbied, etc. landschen bodem. De Merwede ontvangt door middel van de Linge en vooral door het kanaal van Steenenlioek, al het water van de Betuwe, van de landen van Kuilenburg en Buren, den Tielerwaard en een deel der Vijfheerenlanden. De Noord krijgt het water van den polder van Papendrecht en een deel van het water van den Alblasserwaard en van dat van IJselmonde. De Oude Maas neemt veel water op van IJselmonde, Beierland en Putten, terwijl verder Rozenburg, Putten en Voorne gedeeltelijk op de Botlek (tusschen Rozenburg en Welplaat) en de Brielsche Maas afwateren. o" h* a ^or Krimpen aan de Lek ontvangt de Rijn geene ynge ie . belangrijke hoeveelheid Nederlandsch water. De Maasspiegel ligt bij Eisden 43 M. boven dien bij Verval en Woudricheni; de Rijnspiegel ligt bij Lobit Vermogen slechts 12 M. boven den eb-, 10.5 M. boven den van Rijn vloedstand van den riviermond bij Hoek van en Maas. |-|olland. De Maas heeft dus in Nederland veel meer verval dan de Rijn. Daarbij heeft de Maas veel meer ongelijkmatigen watervoorraad dan de Rijn, die niet alleen uit bronnen, maar ook door gletschers wordt gevoed, 't Vermogen der Maas bij laagsten en hoogsten stand bij Maastricht wisselt tusschen 45 en ruim 2000 M:! per seconde; dat van den Rijn bij Lobit tusschen 1700 en 12000 M3. Wanneer we verder ^og in aanmerking nemen, dat de Maas eene nauwe bedding heeft, dat zij beneden Mook slechts een zeer gering verval en dan nog een bochtigen loop bezit, zoodat het water daar slechts langzaam kan afstroomen, dan begrijpen we, waarom bij de tegenwoordig nog bestaande toestanden de Maas veiligheidskleppen in den vorm van overlaten noodig heeft. De Belgen houden het Maaswater boven Luik door stuwen met