is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der land- en volkenkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

schutsluizen vast. Daarbij wordt de Zuidwillemsvaart bij Luik en Maastricht uit de Maas gevoed, zoodat de geringe waterhoeveelheid van de Maas des zomers in Zuid-Limburg zeer wel te verklaren is. Natuurlijk heeft het groote hoogteverschil van de eindpunten bij de Zuidwillemsvaart vele schutsluizen (20) 1100dig gemaakt.

§ 6. Nederlands bevolking. De bevolking van Nederland behoorde oorspronkelijk tot drie Gerniaansche stammen: de Friezen, die langs de zee, de Saksen, die op de zand- en grintgronden ten N. van de groote rivieren, en de Franken, die ten Z. van de groote rivieren woonden. Friesch zijn tegenwoordig nog slechts Friesland (behalve het Bildt, waar Franco-Friezen wonen) West-Friesland in N.-Holland en de Waddeneilanden. Saksisch zijn nog Drente ten O. van de Smildervaart, Twente, het grootste deel van Salland, de Graafschap Zutfen en de Lijmers; Frankisch zijn N.-Brabant, Limburg, de landen tusschen Holl. ljsel Lek Rijn en Maas en het Z. en O. van Utrecht, alsmede het W. en het O. van Zeeuwsch Vlaanderen. Het midden van Zeeuwsch Vlaanderen, de Zeeuwsche eilanden en N.-Holland (behoudens den Alhlasser- en den Krimpenerwaard, de Vijf Heerenlanden en West-Friesland) en NW. Utrecht zijn Franco-Friesch. In het Gooi zijn ook Saksen doorgedrongen. De Veluwe is een vermengingsgebied van de drie stammen. Het ambt Vollenhove, Friesland aan gene zijde van den Kuinder, Drente ten W. van de Smilder vaart, het Westerkwartier, Hunsingoo, Fivelgoo en het Oldambt, alsmede een deel \an Westerwolde zijn Friso-Saksisch. Friesland houdt oudGermaansche gebruiken en kleederdracht (oorijzei) nog in eeie. Bij de Saksen bestaat nog ten deele gemeenschappelijk grondbezit. De meest donkerder gekleurde Franken, zoowel als de meer blonde Saksen hebben meer aanleg voor handwerken en nijverheid dan de dikwijls rossig blonde Friezen, die zich meer uitsluitend dan de beide andere stammen op landbouw en veeteelt, daarbij ook op scheepvaart, handel en vischvangst toeleggen.

Voor de dichtheid van bevolking ga men de tabel voor Nederland, achterin het boek na. Op deze dichtheid heeft de