is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der land- en volkenkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

len (55000 i.) heeft een druk spoorwegstation, maar de stad zelve, hoewel ze geen onbelangrijke industrie bezit, heeft betere tijden gekend.

Het koninkrijk België is een constitutioneele staat. Koning Leopold II is tevens souverein van den Kongostaat.

§ 10. Luxemburg. Het groothertogdom Luxemburg, iets kleiner dan de provincie Drente, maar dichter bevolkt (84 per KW-'), behoort bijna geheel tot het gebied van de Moezel en wel grootendeels tot dat van hare bijrivier de Sauer of Sure. De rivierdalen zijn diep ingesneden en de rivieren hebben een woesten loop. De zuidhelft, tot het Lotharingsche hoogland behoorende, draagt den naam van Gutland of Bon Pays. Het Ardennenland in liet N. heet hier Oesling. Het Gutland heeft, vooral in de rivierdalen, ooft- en wijnteelt. Veeteelt is in het bergachtige landje eene hoofdbezigheid. Het mijnwezen levert ijzer en bouwsteen. De hoofdstad Luxemburg (= Lützelburg, kleine burg) was vóór de ontmanteling eene zeer sterke vesting.

B. WEST-EUROPA.

§ 11. Frankrijk. (Vergel. §§ 40, 31, 42, 42 ie Lkr.) Gr.: ïó X Neder!. Inw.: 71 ■> X Nederl. De groote natuurlijkeafdeelingen, waaruit Frankrijk bestaat (laagland, middelgeb., westhelft der West-Alpen, Rhönedal, noordhelft der Pyreneeën), zijn ons bekend. Natuurlijk heeft het westelijk laagland in het algemeen een zeeklimaat, dat (door de minder warme zomers) den wijnbouw hier minder verder naar het N. veroorlooft dan verder binnenwaarts: noordgrens van den wijnstok: Nantes Bonn. De regenhoeveelheid wordt in de oostelijker bergstreken grooter. De kuststreek langs de Middellandsche zee, met de trechtervormige verbreeding van liet Rhönedal naar het Z. heeft een Zuideuropeesch klimaat met zachte, regenrijke winters en warme, droge zomers, beide echter op onaangename wijze afgewisseld door den kouden, uit het NW. waaienden Mistral. Vandaar dat de eigenlijke winterherstellingsoorden hier eerst verschijnen in 't ZO. achter den beschuttenden 11111111 der Alpen.