Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de Scinc door bevaarbaarheid uitmunt. Verder is eene zeer voordeelige omstandigheid voor het Seinegebied, dat in Parijs vele natuurlijke wegen samenkomen: Parijs de Seine af Kanaal; P. de Seine op de col van 't Bourgondisch kanaal Saóne Rhóne Marseille; P. Oise Sambre Maas Keulen; P. Marne pas van Zabern Straatsburg Weenen; P. Orléans Tours Bordeaux Spanje. Langs deze bewoog zich al vroeg het verkeer; nu zijn er spoorwegen aangelegd, zoodat Parijs op eene spoorwegkaart wel het middelpunt van eene spinneweb lijkt. Eindelijk: de Seine mondt uit tegenover Engeland in het drukbevaren Kanaal.

De Loire daarentegen komt, met eenige van hare bijrivieren, van het schrale, dunbevolkte granietplateau in het breedste gedeelte der Fransche middelgebergten, dat de „cols mist. De granietbodem, waarop de bosschen meest zijn uitgeroeid, laat het regenwater snel wegvloeien en verschaft in regenrijke tijden te veel, in regenarme tijden te weinig water aan de rivier. Vandaar hare minder goede bevaarbaarheid. Daarbij levert het Centrale hoogland weinig op en heeft het weinig invoer noodig. Eindelijk mondt de Loire uit in het noordelijke deel der onstuimige Biskaaische golf. (Bijrivieren?)

Dat de Garonne niet door bevaarbaarheid uitmunt, blijkt reeds uit de aanwezigheid van het Garonnekanaal langs een groot deel der rivier. (Bijrivieren?)

De Rhóne blijft tot dichtbij hare delta langs den voet van 't gebergte stroomen, heeft veel verval en ontvangt van woeste bergstroomen veel grint en puin, dat banken vormt. (Bijrivieren ?)

Van de Maas en de Moezel bezit Frankrijk slechts de

minder bruikbare deelen.

Toch zijn er gunstige omstandigheden genoeg aanwezig, om Frankrijks handel belangrijk te maken: de gelukkige ligging, het dichtbevolkte Seinegebied met Le Havre, Rouen en Parijs, de uitmuntende ligging en de heerlijke haven van Marseille, de vele natuurlijke gemeenschapswegen binnenlands zoowel als naar den kant der aangrenzende staten, de rijke bodem, de werkzaamheid en de opgewekte geest van het Fransche volk.

Sluiten