is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der land- en volkenkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

/ De Gallische (Keltische) bevolking werd door de Romeinen geromaniseerd, en van de Keltische taal bleef slechts weinig over; slechts het westelijkste deel van Bretagne bleef tot op onzen tijd Keltisch. In 't ZW. wonen nu nog de Basken Toen Germaansche stammen (Franken, Bourgondiërs e a.) dit land hadden veroverd, namen zij de taal en de meerdere beschaving der overwonnelingen over. Zoo is de taal der dranken, het Fransch, eene Romaansche taal geworden. Vlaamsen wordt nog slechts in het uiterste noorden, in den hoek van Duinkerken, gesproken. De bevolking is het dichtst in de kolen- en industriestreken van het noorden (Lille, Valenciennes), in den omtrek van Parijs, langs den benedenloop der Seine, langs de noordkust van Bretagne, alle deelen van Noorc Frankrijk, en in de industriestreken van Lyon en St. Etienne. Het schraalst bevolkt zijn de hooggebergten, de Landes, liet Centrale hoogland, de Sologne in de Loirebocht en Champagne.

Ruim de helft der bevolking leeft van landbouw, ruim j van industrie, iets meer dan i/g van handel en zeevaart. Voor wijnbouw en wijnhandel (de omstreken van Bordeaux en Cette, Bourgondië en Champagne) is Frankrijk het eerste land van Europa; maar de druifluis heeft dezen tak van bestaan zeer benadeeld. Normandië levert voortreffelijk ooft. c \ e teelt is van groot belang in het NW. des lands, waar he vochtige klimaat den grasgroei bevordert. Koren levert liet lanc natuurlijk voor eigen gebruik niet genoeg, zoodat voor een aanzienlijk bedrag, vooral uit Rusland en Amerika, moet worden ingevoerd. Onder de kolenlanden der Aarde neemt Frankrijk de vierde plaats in (Valenciennes, St. Etienne en Le Creuzo). ilzer vindt men op verscheiden plaatsen (Vogezen, pen, 't Centrale hoogland, Pyreneeën en Cevennes), maar de opbrengst hiervan is evenmin voldoende als die van de kolen. Frankrijk is een der eerste fabriekslanden der Aarde en onder de producten staan weeldeartikelen en andere artikelen der kunstnijverheid bovenaan. De voornaamste industriedistricten zijn: het département du Nord (wollen en linnen stoffen), Lyon en omstreken (zijde), St: Etienne en -i Creuzot (ijzer), Parijs en omstreken (allerlei takken van