is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der land- en volkenkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kunstnijverheid, mode-artikelen), Konen (katoen), 1.1 bent (laken), Besan<;on en Jurastreken (horloges).

Noord-Frankrijk heeft, naar bodemgesteldheid en ligging, dichtheid van bevolking en rijkdom aan groote steden nogal iets vooruit op Zuid-Frankrijk. In t midden van Noord-Frankrijk ligt dan ook de hoofdstad Parijs (2.6 mill. i.) aan de goedbevaarbare Seine, in het vereenigingspunt van vele belangrijke wegen (zie pag. 148). Naar het O., naar de zijde van Champagne, omgeeft een boog van hoogten, rij van natuurlijke verdedigingswerken, de tweede stad van Europa, welker prachtige gebouwen en schoone parken haar bij uitstek geschikt maakten voor hoofdstad van een machtig rijk. Op de belangrijkheid van Parijs als eerste industrie- en handelsstad des lands is reeds gewezen. In den omtrek: Versailles (50000 i.) met beroemde waterwerken, Sèvres met eene beroemde porseleinfabr. Aan de Seine verder: Rouen (116000 i.) met katoenindustrie, Le Mavre (130000 i.), de hoofdhaven voor Parijs, met invoer van ruw katoen, de tweede handelshaven des rijks.

I11 't N. Galais (60000 i.), met overvaart naar Engeland: de fabriekstad Aniiens (goooo i.) aan de Somme; Lille of Rijsel (215000 i.) en het snel opgekomen Roubaix (125000 1.) en Tourcoing (80000 i.), belangrijke fabrieksteden; Yalenciennes in eene kolenstreek, met fabr. voor batist en katueidoek; Sedan met fabr. voor modestoffen; Nancy (100000 i.), de hoofdstad van het aan Frankrijk gebleven deel van Lotharingen, trok 11a den afstand van Elsass-Lotharingen vele Fransche industriëelen uit die streken. Rei nis (100000 i.), de belangrijkste stapelplaats voor champagnewijn, tevens met peensuikerfabrieken en spinnerijen.

I11 Normandië de (kunst)oorlogshaven (.herbouig, in Bietagne de oorlogshaven Brest (80000 i.).

In liet Loiregebied: St. Etienne (146000 i.) met kolenmijnen en groote ijzerfabrieken; de handelssteden Orléans (67000 i.) en Nantes (128000 i.) met de voorhaven St Nazaire; de laatste met handel op Amerika. Tours (60000 i.) ligt in eene vruchtbare streek (in de nabijheid de kolonie Mettray), Limoges (80000 i.) heeft porselein- en aardewerkfabrieken.