is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der land- en volkenkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Aan de Garonne: Toulouse (i 50000 i.), belangrijke handelsen industriestad in de Aquitaansclie poort, waar overstroomingen der rivier dikwijls rampen hebben aangericht; Bordeaux (2Ö0000 i.), de derde handelshaven van Frankrijk, met veel handel in wijn en alkoholische dranken.

In het Rhönegebied: Besan<;on (55000 i.) met horlogerie; Dijo 11 (70000 i.), stapelplaats voor Bourgogne-wijnen, belangrijk station aan den weg Parijs Lyon Marseille. Lyon (450000 1.), waar de Sanne zich met de Rhöne vereenigt, de hoofdplaats van Zuid-Frankrijk, de oudste bisschopszetel in Gallië, de hoofdplaats voor de Fransche zijde- en fluweelfabricatie. Het ouderwetsche Avignon en Ni mes (80000 i.) hebben zijdefabrieken. De vesting Grenoble (70000 i.), waar de Isère het hooggebergte verlaat, bewaakt den toegang tot de passen over de Cottische en Grajische Alpen.

Aan de Middéllandsche zee: het vorstendommetje Monaco, met eene beruchte speelbank; een winterherstellingsoord, evenals het schoongelegen Nizza (125000 i.). Toulon (100000 i.), oorlogshaven: Marseille (490000 i.), de eerste handelshaven en de tweede stad van Frankrijk, met eene uitstekende haven en veel handel op Algerië, de Levant en lndië. Ten \\. van de Rhöne-delta ligt Cette aan den mond van het Canal du Midi.

Tot Frankrijk behoort het rotsachtige eiland Corsica, met Ajaccio. Op Corsica bestaat nog de bloedwraak.

Frankrijk heeft sinds 1789 niet minder dan elf verschillende regeeringsvormen gehad, t Is nu eene democratische republiek.

§ 12. Het Britsche rijk. Gr. 9I/2 X Nederl. luw.: SX Nederl. Groot-Brittannië en Ierland is het eenige eilandenrijk van Europa. Gelegen op den buitenrand van de gioote bankvormige onderzeesche voortzetting van het Europeesche continent, die wij Noordzee en Kanaal noemen, is het een voorpost tegen den oceaan, en ligt het dicht genoeg bij het vastland, 0111 te deelen in zijne geschiedenis, maar tevens genoegzaam afgezonderd 0111 zich zelfstandig te ontwikkelen. Van het Europeesche vastland kreeg het zijne oorspronkelijke Keltische bewoners (Britten en Schotten); over het Kanaal