is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der land- en volkenkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

LANDS END. (Zie nevenstaande plaat).

Terwijl bij vlakke kusten, die langzaam uit de zee opstijgen, de golven tegen het strand oploopen, breken ze tegen eene steile kust. Bij de eerste komt bij eb een meer of minder breed strand bloot te liggen, bij de tweede vertoonen zich bij laag water de door de branding half vernielde overblijfselen der rotsen. De aard van het gesteente heeft natuurlijk veel invloed op den vorm van de steile kust. Dikwijls blijven pilaarvormige stukken staan of worden poorten gevormd. Het plaatje „Lands End", zoowel als dat tegenover pag. 140 (Rotsen bij Êtretat), geven voorbeelden van eene steile, verbrokkelde

kust.

LONDON BRIDGE. (Zie volgende plaat).

Onder de bruggen, die in Londen over de Theems liggen, is wel het meest algemeen bekend London bridge, voordat de hoog gelegen Tower bridge de rivier overspande, de oostelijkste. Tot aan London bridge kunnen zeeschepen komen. Deze kolossale brug werd in 1S51 voor t verkeer geopend. Zij is van graniet gebouwd en heeft ongeveer 20 millioen gulden gekost. Onder de verbindingen tusschen het noordelijke en het zuidelijke deel der reuzenstad met hare 4.5 millioen inwoners is London bridge wel de drukste: per etmaal gaan er wel 20000 rijtuigen en 120000 voetgangers over. Geen wonder, dat Dickens hier zoo dikwijls de gelegenheid waarnam 0111 de zoozeer uiteenloopende menschentypen te bestudeeren, die de wereldstad herbergt.