is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der land- en volkenkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de gemeenschap tusschen de oost- en de westkust te zeet

wordt bemoeilijkt.

In 't ZW. liet lage tin- en koperrijke bergland van (-omwal 1, dat in kaap Landsend eindigt. Daarop volgt eene laagte, waarlangs de Se ver 11 in het trechtervormige kanaal van Bristol stroomt. Vooruitgebouwd naar het W. als 't ware verschijnt daarop het hoogere bergland van Wales, niet zijn rijkdom aan kolen en ijzer in 't/.. Hier heeft zich Cardiff als kolenuitvoerplaats bijzonder snel ontwikkeld en zijn eenigi belangrijke fabrieksteden ontstaan (Merthyr Tydfill, Swansea). In 't N. de Snowdon (uoo M.) in eene streek, arm aan delfstoffen, maar rijk aan natuurschoon. Weder volgt eene laagte, waardoor langs diepe inhammen de Dee en de Merse\ in stroomen. Aan den Merseymond de kolossale handelsstad Liverpool, de uit- en invoerhaven voor de onovertroffen opeenhooping van groote fabrieksteden in de kolen- en ijzei rijke streken van het Peakgebergte: Manchester met Salford, Bolton, Oldham, Stockport, Stoke, Blackburn, en aan den oostvoet: Sheffield, Huddersfield, Halifax, Bradford en Leeds. Op meer dan ééne plaats bestaat liier kanaalverbinding tusschen west- en oostkust. Eenzamer zet zich het Penninisch gebergte verder naar het N. voort. Naai het W. springt liet merenrijke Cumbrische gebergte, met zijne graphietmijnen, vooruit. Langs de oostkust, met Newcastle als uitvoerhaven, ligt weder een rijk kolen- en industrie-gebied. In de laagte tusschen Solwayfirthen Tyne in onding bouwden de Romeinen, dwars door het eiland, den Pieten muur tegen de roofzuchtige bergstammen.

Op de grenzen van Schotland volgt nu het Schotsehe Grensgebergte, dat opgevolgd wordt door de zoo bij uitstek kolen- en ijzerrijke Schotsche Laaglanden, waar de industrie zoo overvloedig voedsel vond en de handel naai den kant van den firth of Clyde zoomin als naar dien van den firth of Fortli en den firth of Tay bemoeilijkt werd. Hier bloeien Glasgow, Paisley en Greenock, Edinburgh en Dun dee. Op de dichtbevolkte Schotsche Laaglanden volgen de schraalbevolkte, schilderachtige Schotsche Hoog-