is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der land- en volkenkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

is gevaarlijk en geene enkele goede haven. De Lmnfjord, die het schiereiland doorsnijdt, is niet voor groote schepen geschikt. Slechts de oostrand van den rug is vruchtbaar en de diep insnijdende fjorden ot lorden hebben c ia\uis. i de daaraan gelegen steden, als Aa.borg, Rander., Aarhuus (50000 i.), Horsens, Veile, Frederic.a, Koldmg zi n k un gebleven, door het ontbreken van een volkrijk achterland e doordien /e van de groote verkeersroute che langs de Sont verwijderd liggen. Op Fünen is Odense tot betrekkehjken Wou gekomen. Maar het vruchtbaarst en volkrijkst is Seeland, waarop hij Helsingör (Elseneur door de Nederlandsche zeelieden genoemd) aan het smalste gedeelte der Sont, langen t.,d eene tol werd geheven van de voorbijgaande schepen, en Kopenhage (= koophaven, met de voorsteden 470000 , d 1. bijna het 11- van de bevolking des koninknjks) den handel tusschen Oost- en West- (Noord-)zee beheerscht. Het eiland Amagei , waarheen in "t eerst van de ibe eeuw Hollandsche warmoezen,ers trokken, is de groentetuin voor Kopenhagen. Het eiland Born-

hol 111 ligt afgezonderd.

De Fiir-fter (= schapeneilanden) hebben een volmaakt zee hmaat: gelegen op W NB., hebben ze eene gemidd. Januantemp. van + 3°. ee»e gemidd. Julitemp. van 11 . De j regenval riep een weligen grasgroei in het leven en deze deed weder de schapenteelt, naast vischvangst en verzameling van

eiderdons, de hoofdbezigheid worden.

IIsland dat eveneens tot Denemarken behoort, heeft een hoogen bodem, die grootendeels uit bazalt, lava en vulkaniscie asch bestaat. Onder de vulkanen zijn het meest bekend de Krafla en de Hekla (1560 M); met vulkanische werking in verband staat de Geiser, eene heete, periodieke springbron. Het binnenland is grootendeels met gletschenjs bedekt. De kusten zijn fjordkusten. Bosschen zijn er met. De zeestroomen voeren drijfhout aan. De hoofdbezigheid der (Noorsche) bewoners, die in hunne afzondering veel eigenaardigs hebben behouden, is veeteelt en verder verzameling van eiderdons en vischvangst.

Hoofdplaats is Reykjavik.

Denemarken is een constitutioneel koninkrijk. De IJslander.