is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der land- en volkenkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

naero-dal. (Zie nevenstaande plaat).

Met Naero-dal is de smalle voortzetting va., een der smalle, diep iu , land ()pdrin«ende vertakkingen van den reusachtige,, Sogne jord.

e beschouwer wordt verondersteld op of dicht b„ de pashoogte op Z M boven den zeespiegel te staan. Hij ziet van den tegen d hoogte in zestien vrij stei.e windingen oploopenden weg neer ,n het

richting van den fjord. waaraan het plaalsje O,uivaren l.gt, welk " , al. de fjord, op de „Uat « *. h. ««,„■ van d,, e,f L„ de voortzetting v,„ de„ weg t.».r Gudvangen. waar de .00 dicltt bt) elkaar en zoo hoog #. «» » ™ maandenlang de zon te zien krijgt.M ^

behoudt het gebergte, da, het Naerodal m.hnt. Unta ««' »"' stompe kegel,terg Jordalsn,,,. Reef» en l.nks z.e,

de kale tanen, erlang» in den ,„ora»er de la»m,n

(skreder) omlaag «ormen. Aap weetijden van mrn*gmsneden dal hel bergland, dat het karakter vat, rn.ehtmgvlak,, draagt.

maurangerfjord.

Het hier voorgestelde landschap zou vele trekken van overeenkomst vertoonen met het Naerodal, wanneer men zich den Mauranger ,<ml . een van de zijtakken van den Hardangerfjord, leeggelopen denkt, de insluitende bergwanden zonden zich hooger ue dalbodem zou .iel, dieper en smaller vertoonen. Zoo steil zijn zelfs de wanden, dat de inhoud der booten er niet tegenop kan worden gedragen, ma. dat men dien eerst op eene stellage moet hijschen. De bergen vertoonen eenige sneeuwbedekking en op den achtergrond vertoon zich een gletscher, de Bodhusbrae, een tak van den reusacht.gen gletscher

de Folgefond.