is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der land- en volkenkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en een van Sundsvall (Sumlswall). Dit binnenland, dat in t 7.W. door zijne grootere hoogte (Hardanger fjeld, Ymesfjeld, Dovrefjeld), in het N. door zijne noordelijke li^inj^, groote cjletschers draagt, trekt slechts weinig bewoners. Zelfs de reizigers, die in de laatste jaren steeds meer Skandinavië om zijne schoone natuur bezoeken, mijden de hoogten, die slechts eentonige vergezichten geven; zij bevaren de fjorden met hare veelvuldige vertakkingen (Sogne- en Hardangerfjord) en hare steile wanden; zij trekken door de schoone dalen (Naerodal bij de Sognefjord, Gudbrandsdal e. a.) met hunne schuimende bergstroomen, hunne in Europa onovertroffen watervallen en hunne schilderachtige bergmeren. Slechts waar, als bij het hooggelegen Röraas, metaalertsen (hier koper) den mensch aanlokten, wordt de barre natuur getrotseerd, en waar op den dalbodem de grond vruchtbaar genoeg is, wordt aan veeteelt en landbouw gedaan. Onder den invloed der zachte winters heeft men op bijna 700 NB, bij Altengaard, nogeenigen landbouw (gersten haver); in Zweden gaat de landbouw, door de langdurige winters en de strenge nachtvorsten, niet zoo noordelijk. De fjelde van het noorden zijn met bleekgrijs mos bekleed, dat het rendier tot voedsel verstrekt; de berghellingen vertoonen er kleine berken en dennen. Verder zuidelijk bedekken dichte dennebosschen het land. Ongeveer 40 "/o van Zweden en 24 «/<, van Noorwegen is boschland. Zuidelijk Zweden (Götarike of Gotland), voor een groot deel laagland, is het eigenlijke landbouwgebied van Skandinavië.

Skandinavië is arm aan steenkolen, maar rijk aan voortreffelijk ijzer. De belangrijkste ijzermijnen liggen bij Orebro, Falun, Dannemora, Philipstad, den Taberg (zuidelijk einde van het Vettermeer (Wettermeer), den Ertsberg Gellivare, dus in Zweden. Tegenwoordig neemt dan ook ijzer ongeveer 2011 „ van het gezamenlijke uitvoercijfer voor Zweden in. Na het ijzer komt onder de delfstoffen het koper in aanmerking: Falun en Röraas. De zilveropbrengst (Sala en Kongsberg) neemt af.

Reeds werd opgemerkt, dat de Noorweegsche handelsvloot absoluut de derde (11a Qr.-Brittannië en de Vereenigde Staten), relatief de eerste plaats inneemt. Noorwegen behoort, door zijn