is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der land- en volkenkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gccn beschavenden invloed verwachten. Integendeel: de groote landstreken, die het hier heeft veroverd, ontvangen van Rusland hunne beschaving. Het heeft hier reeds groote oppervlakten gemaakt tot leveranciers van ruwe stoffen voor zijne fabrieken (katoen uit Turkestan), doch op zijne beurt ontvangt het nog vele fabrikaten uit Middel- en West.Europa en voert het zijn koren, hout en vlas naar liet westen uit. Zoo is Rusland ook in dit opzicht een overgangsland tusschen Europa en Azië.

Door zijne afgezonderde ligging en zijne grootte is Rusland eene wereld op zich zelve gebleven, met eenen eigen (Slavischen) volksstam (vooral in t N. en O. ook met eenige Mongoolsche volken). De Westersche beschaving is in Rusland lang buitengesloten gebleven. De lijfeigenschap werd eerst in i8bi afgeschaft, en dat tsaar Peter de Groote nog in de 18e eeuw Westersche beschaving in zijn land invoerde, doet voor dien tijd denken aan half-Aziatische toestanden.

De hoofdeigenschappen der Russische rivieren staan in nauwe betrekking tot den vorm des bodems en het klimaat. De groote uitgestrektheid der vlakte, met weinig scherpe waterscheidingen , heeft aan de Russische rivieren gelegenheid gegeven zich in uitgestrekte stroomgebieden te ontwikkelen, waartusschen kanalen gemakkelijk scheepvaartgemeenschap tot stand konden brengen. Zonder de bovengenoemde hoogteruggen, waar de meeste rivieren van liet Russische Oost- en Zwartezeegebied (Duna, Njemen, Don, Dnjepr, Dnjestr, Boeg), door moeten breken, zouden de Russische rivieren een gering verval moeten hebben en uitnemend bevaarbaar moeten zijn. Nü laat dit evenwel bij vele te wenschen over. De korte waterrijke Ncwa en de kolossale Wol ga, alsmede de Oeral, de l'etsjora en de Dwina deelen deze mingunstige eigenschap niet. Maar de Wolga, en nog meer de Oeral, heeft reeds eenigermate de eigenschappen van eene stepperivier, door hare vele banken en zich verleggende beddingen. De Petsjora vooral, maar ook de Dwina, ondervinden de nadeelen van eene hooge geographische breedte alsook van liet vastlandsklimaat. De lange winter bedekt alle Russische rivieren met ijs. Zelfs de Donaumonden (breedte van Bordeaux) zijn eiken winter eenigen