is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der land- en volkenkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

men bij den Donetz, bij Moskou, aan den westvoet van den Oeral en op het Tarnowitzer plateau, op de grens van Sile/ie. De Kaukasus levert zeer veel petroleum; voor deze delfstof is Rusland het tweede land der Aarde. Zout wordt gewonnen langs de Karna, bij den Oeral en uit de steppenieren ten N. van de Kaspische zee.

Rusland is natuurlijk geen industrieland; toch ondervindt de Russische nijverheid reeds de voordeelen van de spoorweggemeenschap en de ontginning der kolenmijnen. Zij vertoont zich in drie vormen: als huisvlijt, als handwerk en als fabrieksindustrie. De eerste ontwikkelde zich vooral door de lange winters, die den Russischen boer deden uitzien naar eene voordeelige bezigheid. Meestal maakte hij hierbij gebruik van de landbouwvoortbrengselen uit den omtrek (linnenindustrie, houtsnijden, met maken van voorwerpen uit lindebast, metaalen lederindustrie). Naast de huisindustrie der boeren speelde ten tijde der lijfeigenschap de handwerksnijverheid der steden eene ondergeschikte rol. De handwerkslieden waren daar meest buitenlanders of lieden uit de Oostzeeprovinciën. Sedert de boerenemancipatie zijn vele flinke huisarbeiders naar de steden getrokken. De fabrieksindustrie van Rusland dagteekent uit den tijd van Peter den Grooten. De tabaksfabrieken, bierbrouwerijen, brandewijnstokerijen en wortelsuikerfabrieken verwerken inheemsche grondstoffen; de wol-, linnen- en lederindustrie voor een goed deel ook. De katoenfabrieken van Moskou, Petersburg en Wladimir verwerken reeds veel katoen uit Turkestan. Ijzerfabrieken vindt men vooral in de gouvernementen Tambow, Moskou, Kaloega, Petersburg, Orel, in Warschau en Toela.

De ontwikkeling der fabrieksnijverheid leed langen tijd en lijdt nog aan de onvoldoende wegen, die in 't voorjaar, als desneeuw smelt en de rivieren zwellen, voor een groot deel onbruikbaar zijn. De beste tijd voor 't verkeer is de winter, die de gemeenschap per slede mogelijk maakt. De Russische handel houdt zich natuurlijk meest bezig met natuurproducten. Middelpunten voor den groothandel zijil Petersburg, Moskou, Warschau; de belangrijkste uitvoerhavens: Odessa, Taganrog, Riga en andere aan de Oostzee; in 't N. Archangel; voor 't verkeer