is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der land- en volkenkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

niet Azië zijn van belang: Astrakan en Orenburg. Voor 't overige dienen de jaarmarkten voor handelsomzet, vooral die te NiezjniiNowgorod, Irbit, Poltawa, Charkow.

Is de bevolking van Rusland allesbehalve dicht, zij is daarbij zeer ongelijkmatig over liet land verdeeld. Het uiterste noorden des lands is door het klimaat gedoemd altijd een gebied voor jacht, vischvangt en rendierteelt te blijven; de Oeral-Kaspische steppe kan nooit iets anders worden dan een nomadengebied. De Zuidrussische steppestreek en de zone der Zwarte Aarde, gelegen ten W. van de groote ingangspoort van den kant van Azië werden het eerst door Mongoolsche horden overstroomd en het laatst door hen verlaten. In dichtheid van bevolking zijn deze streken daardoor lang achtergebleven. Maar de vruchtbaarheid van de Zwarte Aarde heeft in een paar eeuwen eene betrekkelijk zoo dichte bevolking aangelokt, dat ze reeds tot de best bevolkste deelen des rijks behooren. Nog altijd zijn de omstreken van de twee historische centra van het oude Rusland betrekkelijk dicht bevolkt: Kijew en Moskou.

Finland is met zijn' granietbodem, zijne woeste, waterrijke rivieren, zijne tallooze meren, een tegenhanger van Skandinavië. De Finsche kust is eene echte scherenkust, rijk aan scherp insnijdende inhammen met daarvoor gelegen eilanden en klippen, als de Zweedsche kust. Naast de teelt van rogge en gerst in de kuststreken is veeteelt de hoofdbezigheid in dit schraalbevolkte land, waar »/10 der oppervlakte wordt ingenomen door nieren, moerassen en wouden. Finlands bodem bezit ijzer en de metaalindustrie is er niet onbelangrijk. Hoofdstad is Helsingfors (90000 i.). Finland bezat als een met Rusland vereenigd groothertogdom eene vertegenwoordiging van de standen, het is nu evenwel bij Rusland ingelijfd.

Wij beginnen onze rondreis door het groote Rusland met de streek der groote nieren. Hier ligt Nowgorod, Ruslands oudste stad, die vóór de 15e eeuw niet alleen den handel van den omtrek, maar ook dien tusschen Noord-Europa en Azië tot zich had getrokken, maar nu vervallen is. Had Nowgorod zijn' bloei hoofdzakelijk te danken aan goede waterwegen, nog tegenwoordig zijn in deze streek kanalen tusschen de verschil-